Start » Excelmakron | Effektivisera och Automatisera med Makron » Makroexempel i Excel » Ta reda på användarens språkversion av Excel

Ta reda på användarens språkversion av Excel

world-mapEtt litet och enkelt Excelmakro som avgör vilken språkversion av Excel som aktuell användare har. Detta kan vara mycket användbart om du gör makron som kommer att användas i flera länder. Tack vare informationen så kan du lämna information på rätt språk.

VBA-funktionen returnerar en landskod som överrensstämmer med de landsspecifika nummer som vi använder när vi skall ringa till andra länder. Du hittar en uppställning på alla landskoder här.

Makrokoden

Observera att denna kod kan köras med gott resultat från och med Excel 2000 och framåt.

Sub AvgoraSprakExcelinstallation()
 
strLandsKod = Application.International(xlCountryCode)
 
If strLandsKod = 46 Then 
 MsgBox ("Hej")
ElseIf 
 strLandsKod = 34 Then MsgBox ("Hola")
End If
 
End Sub
Lämna en kommentar