Start » Excelmakron | Effektivisera och Automatisera med Makron » Makroexempel i Excel » Makro för att visa/dölja stödlinjer i Excel

Makro för att visa/dölja stödlinjer i Excel

dolja-gridlinesStödlinjerna i Excel, dvs ramarna runt cellerna i kalkylbladet, är en väsentlig del av arbetsbokens uppbyggnad då de ger ett visuellt stöd vilket gör det lättare att ta till sig innehållet i arbetsboken.

Trots detta finns det tillfällen då vi vill ta bort dessa kantlinjer. Det gäller förslagsvis en del typer av presentationer av kalkylblad då vi vill ha en ren, vit arbetsyta att utforma presentationen på.

Sub Visa_Dolja_Stodlinjer()
 
If ActiveWindow.DisplayGridlines = True Then
ActiveWindow.DisplayGridlines = False
Else
ActiveWindow.DisplayGridlines = True
End If
 
End Sub

Ovanstående makro visar ett exempel på kod som vi kan använda för att alternera mellan synliga och dolda stödlinjer i Excel. Förslagsvis kopplas det här makrot till en tangentbordsgenväg som medger snabb och enkel åtkomst till funktionen.

Lämna en kommentar