Start » Excelmakron | Effektivisera och Automatisera med Makron » Makroexempel i Excel » Formel för pivottabells senaste uppdatering

Formel för pivottabells senaste uppdatering

Följande VBA-kod i Excel skapar en funktion som återger datum och klockslag när en pivot-tabell senast uppdaterades.

Detta kan vara användbart t ex när man har automatisk uppdatering avslagen. Angående uppdateringar av dessa tabeller kan du läsa mer på Uppdatera Pivottabeller i Excel.

Resultatet av koden blir helt enkelt en formel som du kan använda rakt av i kalkylbladet. I bilden nedan återges ett exempel på hur vi med hjälp av denna formel skriver ut tidpunkten för senaste uppdatering av en pivottabell.

 

Formel som visar en pivottabells tidpunkt för senaste uppdatering.

 

Kort om VBA-koden

Koden placeras i en modul i aktuell arbetsbok. RefreshDate ger oss tidpunkt för senaste uppdatering, vilken vi sedan delar upp i “Datum” och “Klockslag”. Efter detta formaterar vi dessa uppgifter, och de är därefter klara att sättas ihop till den svarssträng som funktionen skickar tillbaka till kalkylbladet, och som också skrivs ut i cellen.

 
Public Function PivUppdaterad(rngCell As Range) As Variant
 
'--------------------------------------------------------------------
' Funktionen återger tidpunkt för pivottabellens senaste uppdatering
' =PivUppdaterad(A10) skriver ut pivottabellens senaste uppdatering, 
' t ex "2015-12-04 [10:28:38]"
' (c) ExcelKungen.com
'--------------------------------------------------------------------

 Dim pivotTabell As PivotTable
 Dim strTimestamp() As String 'matrisvariabel för (0) datum, (1) klockslag
 Dim strDatum As String
 Dim strTidpunkt As String
 
 On Error Resume Next
 
 'referens til pivottabellen
 Set pivotTabell = rngCell.Cells(1, 1).PivotTable
 
 If Err.Number = 0 Then
 
 'tar fram och formaterar datum och klockslag
 strTimestamp = Split(pivotTabell.RefreshDate, " ") 'splittar upp datum & klockslag
 strDatum = Format(strTimestamp(0), "YYYY-MM-DD") 'formaterar datumet
 strTidpunkt = Format(strTimestamp(1), "hh:mm:ss;@") 'formaterar klockslaget
 
 'svarsmeddelande sätts ihop
 PivUppdaterad = strDatum & " [" & strTidpunkt & "]"
 
 Else
 
 'meddelande om fel uppstår
 PivUppdaterad = "Error: Cellreferensen refererar inte till en pivottabell." 
 
 End If
 
 End Function
En kommentar till “Formel för pivottabells senaste uppdatering”

 1. Tomas

  Hej,

  Försökte tillämpa din VBA kod men får bara #NAME?. Knn jag använda ditt exempel bara rakt av eller måste den modifieras?

  Jag är inte så bra på kodning men antar att pivotTabell är namn på PivotTabellen. Om man ska skriva ut datum i en cell – är det =PivUppdaterad(C5) som gäller där C5 står för första cellen i PivotTabellen?

  I övrigt atck för en mycket inspiriernade sajt.

  //Tomas

Lämna en kommentar