Start » Excelmakron | Effektivisera och Automatisera med Makron » Makroexempel i Excel » Köra makro med automatik vid start av Excel

Köra makro med automatik vid start av Excel

Den här enkla VBA-rutinen kör automatiskt ett makro när Excel öppnas. Detta kan vara enormt användbart t ex för att anpassa vissa inställningar i Excel med automatik. Ett bra exempel på detta är justeringar av Excels färgpalett som i sitt grundutförande har lite för starka färger i mitt tycke.

För att jag automatiskt skall ladda in mina egenhändigt definierade färger så använder jag mig av följande automatiska makrokörning.

Workbook_Open() i din Personal.xls

Personal Macro Workbook är en mycket användbar bok som ju öppnas så fort programmet Excel öppnas. Enda skillnaden mot en vanlig Excelbok är att Personal.xls ligger gömd. Du kan läsa om hur du skapar den här boken i artikeln om Personal Macro Workbook – introduktion.

personalxls-vba-editorOm du öppnar VBA-editorn (Alt + F11) så finner du de objekt (“arbetsblad”) som ingår i Personal.xls.

Dubbelklicka på ThisWorkbook, vilket är det objekt där vi skall lägga koden till vårt automatiska makro. Till höger får du då upp den skrivyta där du lägger in själva makrokoden.

I exemplet nedan justerar jag 4 stycken färger i och med att jag ger dem en ljusare nyans.

workbook-open

Private Sub Workbook_Open()
 
'justerar färgpaletten
ActiveWorkbook.Colors(15) = RGB(234, 234, 234)
ActiveWorkbook.Colors(36) = RGB(255, 255, 201)
ActiveWorkbook.Colors(39) = RGB(234, 213, 255)
ActiveWorkbook.Colors(55) = RGB(166, 183, 236)
 
End Sub

Glöm inte att spara ändringar i din Personal Macro Workbook

Sedan är det hela nästan klart. Det sista momentet är att spara ändringarna i din Personal.xls. Stäng ned Excel så kommer du att få den här frågan som du svarar JA på:

save-changes-personal-macro

Obegränsade användningsområden

I det här enkla exemplet så justerar vi Excels färgpalett med automatik varje gång som Excel öppnas. Men man kan ju tänka sig betydligt mer avancerade tillämpningar av Workbook_Open() i din Personal.xls, t ex automatisk import av gårdagens säljsiffror så for du slår på din Pc och öppnar Excel på morgonen.

Lämna en kommentar