Start » Excelmakron | Effektivisera och Automatisera med Makron » Makroexempel i Excel » Synliggör alla flikar och arbetsblad i Excel

Synliggör alla flikar och arbetsblad i Excel

excel-blad1Ibland får man sig tillskickad Excelböcker som av olika anledningar har ett större antal flikar gömda. Att ta fram arbetsbladen igen kan vara en grannlaga uppgift – de måste nämligen tas fram ett och ett vilket givetvis blir tröttsamt om arbetsboken innehåller 40 gömda blad.

Nedan är ett Excelmakro som synliggör samtliga gömda flikar i en Excelbok. Makrot loopar igenom alla arbetsblad och ändrar egenskapen Visible = False till True för alla gömda blad.

Sub VisaSamtligaExcelBlad()
 
Set wsArbetsBlad = Worksheets 
 
For Each wsArbetsBlad In ActiveWorkbook.Worksheets
 If wsArbetsBlad .Visible = False Then
 wsArbetsBlad .Visible = True
 End If
Next wsArbetsBlad
 
End Sub

Om det ingår som en daglig rutinuppgift att ta fram gömda Excelark så kan detta makro med fördel arrangeras så att körningen startas via en tangentbordsgenväg som man själv väljer.

3 kommentarer till “Synliggör alla flikar och arbetsblad i Excel”

 1. Kristian

  Jag vill ha ett snarlikt makro som synliggör alla dolda kolumner/rader i aktuellt arbetsblad. Hur skriver jag ett sådant? 

 2. Kristian

  Testade med följande makro som också ska startas automatiskt när man öppnar arbetsboken men fick det inte att fungera

  Privat sub Workbook_open()

  Sub Visasamtligakolumner()

  Set colum

  For Each colum In ActiveWorkbook.Worksheets

  If colum.Visible = False Then

  colum .Visible = True

   End If

  Next colm

  End Sub

 3. Helena

  måste koden vara skriven på svenska om jag har excel inställt på svenska?

  Hur skulle i så fall denna kod uttryckas?

Lämna en kommentar