Excelmakron - Introduktion och utbildning

Att börja skapa egna makron i Excel är en säker väg mot effektivare hantering av ekonomiska, kommersiella som administrativa göromål. Låt dig inte avskräckas av det kanske känns svårt att komma igång med makron eftersom Excel erbjuder bra verktyg för att spela in rutiner som du utför i arbetsboken

Som en hjälp på traven så kan du gå Makroskolan, ett antal videokurser där du lär dig steg för steg hur du kommer igång med Excelmakron. Du hittar kurserna under avdelningen Makroskolan.

Allt eftersom du blir mer bekant och bekväm med programmeringsspråket VBA som Excel använder sig av i sina makron så går det ännu lättare att lära. I mitt egna fall så kändes inlärningskurvan exponentiell – dvs det blir bara enklare och enklare att sätta sig in i nya makroområden. I grund och botten är det väl precis som med allting annat, att övning ger färdighet.

Lycka till med dina nya makron.

Innehåll

Skapa ditt egna Excelmakro

Det är enkelt att komma igång och skapa sina egna makron i Excel. Med den smarta inspelningsfunktion som Excel erbjuder så kan vi spela in en sekvens med händelser på kalkylbladet som vi vill att Excel skall kunna repetera i framtiden. Att spela in Excelmakron är ett första steg mot effektivt...

Introduktion till redigering av Excelmakron

Efter det att du spelat in dina Excelmakron så kan du gå ett steg längre och redigera dem.

Personal Macro Workbook – introduktion

Excel erbjuder en speciell typ av arbetsbok som heter Personal.xls. Denna fil är en i och för sig helt vanlig arbetsbok i Excel med den skillnaden att den alltid hålls öppen samtidigt som den är gömd. På detta sätt blir alltså Personal.xls ett bra ställe för att spara makron som man vill kunna...

Vad är ett Excelmakro?

Den vanligaste definitionen på ett makro är ett litet program som tjänar till att automatisera och effektivisera repetitiva arbetsmoment. Ett exempel på detta är t ex en anställd som varje morgon sammanställer en ny arbetsbok i Excel och ger ett visst arbetsblad vissa format. Applicerandet av...