Start » Excelmakron | Effektivisera och Automatisera med Makron » Excelmakron - Introduktion och utbildning » Personal Macro Workbook – introduktion

Personal Macro Workbook – introduktion

Excel erbjuder en speciell typ av arbetsbok som heter Personal.xls. Denna fil är en i och för sig helt vanlig arbetsbok i Excel med den skillnaden att den alltid hålls öppen samtidigt som den är gömd.

På detta sätt blir alltså Personal.xls ett bra ställe för att spara makron som man vill kunna komma åt från vilken arbetsbok som helst eftersom den här lite speciella Excelboken alltid finns där i bakgrunden.

Skapa en ny Personal.xls

Om du inte redan har en Personal Macro Workbook på din pc så kommer Excel att skapa en åt dig om du spelar in ett makro och väljer att spara makrot i denna fil.

Öppna Personal.xls

Som sagt så ligger filen Personal.xls öppen fast den hålls gömd. Om du av någon anledning vill titta på själva kalkylbladen i den här filen så går du in på menyn Window – Unhide. Följande dialogruta bör då visas:

Du väljer PERSONAL.XLS och trycker på Ok.

Dölja Personal.xls

För att dölja filen igen (och du bör göra detta) så väljer du Window – Hide.

visa-personal-macro-workboo

Redigera din Personal.xls

Normalt så finns det ingen anledning att ta fram Personal.xls i visningsläge eftersom detta inte behövs för att redigera de makron som ligger sparade i den. Den enda anledningen som jag kan finna är om man vill lokalisera sin Personal.xls för att kunna kopiera den till en annan dator eller helt enkelt för att göra en säkerhetskopia på filen.

Det sistnämnda är en inte helt oviktig detalj – glöm alltså inte att ta en backup då och då om du har viktiga makron sparade i den här filen.

Spara ändringar i Personal.xls

Ändringar som du gör i din Personal macro workbook måste sparas precis som för vilken annan Excelbok som helst. Om Personal.xls är gömd i det ögonblick som Excel stängs ned så kommer Excel att fråga om du vill spara ändringar i Personal.xls.

Lämna en kommentar