Start » Excelmakron | Effektivisera och Automatisera med Makron » Excelmakron - Introduktion och utbildning » Skapa ditt egna Excelmakro

Skapa ditt egna Excelmakro

Det är enkelt att komma igång och skapa sina egna makron i Excel. Med den smarta inspelningsfunktion som Excel erbjuder så kan vi spela in en sekvens med händelser på kalkylbladet som vi vill att Excel skall kunna repetera i framtiden.

Att spela in Excelmakron är ett första steg mot effektivt utnyttjande av Excel. I exemplet nedan så utgår jag från en engelsk installation av Excel. Menyer och procedurer är emellertid identiska vilken språkversion av Excel som du än har installerad, i alla fall så länge det handlar om latinska och germanska språkversioner av programmet.

Öppna makroinspelningsmodulen i Excel

Gå in på Tools – Macro – Record New Macro.

spela-in-makro

Följande dialogruta kommer då att visas.

spela-in-makro2

Ange egenskaper för ditt nya Excelmacro

Macro name: Ge ditt nya makro ett förklarande namn, t ex FormateraProcent eller Formatera_Procent. Observera att mellanslag inte är tillåtna, liksom bindestreck.

Shortcut key: Här anger du om du vill koppla en tangent-genväg till ditt nya Excelmakro. Detta är inte obligatoriskt. Ange en bokstav eller en siffra i den tomma boxen. Genvägen blir då CTRL + det tecken du angivit.

Om du samtidigt som du skriver in tecknet i boxen håller SHIFT-tangenten nedtryckt så blir genvägen CTRL + SHIFT + valt tecken. Detta ger alltså lite fler kombinationer att välja mellan. Valet av tecken är mer eller mindre fritt.

Betänk dock att vissa “krockar” kan uppstå om du försöker köra över andra mer “kända” Windows-genvägar som t ex CTRL + C som är en universell genväg för att kopiera.

Store macro in: Ditt nya makro måste sparas någonstans. Excel ger dig tre alternativ:

  • Personal Macro Workbook – en Excelbok som alltid är öppen fast gömd. Makron som sparas i denna är alltid åtkomliga från vilken Excelbok som helst på aktuell dator. Läs mer i vår artikel om Personal.xls.
  • New Workbook – Sparar ditt nya makro i en splitter ny Excelfil.
  • This Workbook – Ditt makro spars i aktuell Excelbok.

Var du skall spara ditt makro beror lite på sammanhanget. Om du t ex skall skapa ett macro för att “Klistra in som Värde” så vill du spara detta i Personal Macro Workbook så att rutinen är åtkomlig från vilken Excelbok som helst.

Om du i stället spar makrot i någon annan, vanlig Excelbok så kommer makrot endast att vara åtkomligt från just den boken. Vilket kan vara en poäng ibland. Det beror lite på sammanhanget.

Description: Detta fältet är fritt.

Starta och genomför inspelningen av ditt nya Excelmacro

Tryck på OK. Så gott som allt du från och med denna punkt gör i Excel kommer att spelas in för att sedan kunna repeteras. Ett exempel skulle kunna vara att du markerar alla celler för att därefter ge dem ett nytt teckensnitt. Stoppa därefter inspelningen via Tools – Macro – Stop recording.

Testkör det nya makrot

Om allt nu har gått rätt till så skall makrot vara klart att användas. För att köra ett makro så går du in på Tools – Macro – Macros. En lista på tillgängliga makron visas då. Välj önskat makro och tryck igång det via knappen Run.

Om du i samband med inspelningen angav en genväg till det nya makrot så kan du även aktivera programmet via vald teckenkombination direkt från kalkylbladet.

En kommentar till “Skapa ditt egna Excelmakro”

  1. Michael Sjöström

    Hej,
    Jag spelar in ett makro i befintlig excelfil, (där jag redan har ett makro som importerar och sorterar från en textfil)- ett större antal steg som lägger till flikar, ändrar färg i vissa celler samt sorterar diverse information jag importerat med makro 1. Om jag nu sparar detta så innebär ju det att jag sparar med de steg som makro 2 anger. Jag vill ju kunna spara filen utan att makro 2 är kört, för att när jag nästa gång öppnar filen ska kunna välja om jag vill köra makro 2 eller inte. Hur gör man då? mvh Michael.

Lämna en kommentar