Start » Excelmakron | Effektivisera och Automatisera med Makron » Excelmakron - Introduktion och utbildning » Vad är ett Excelmakro?

Vad är ett Excelmakro?

mitt-egna-makroDen vanligaste definitionen på ett makro är ett litet program som tjänar till att automatisera och effektivisera repetitiva arbetsmoment.

Ett exempel på detta är t ex en anställd som varje morgon sammanställer en ny arbetsbok i Excel och ger ett visst arbetsblad vissa format. Applicerandet av dessa format skulle kunna automatiseras via ett Excelmakro, dvs ett litet program i Excel VBA som utför formaterandet via en enstaka knapptryckning.

Ur den här aspekten så är investeringar i Excelmakron både ekonomiskt såväl som ergonomiskt försvarbara.

Var spars koden till ett makro?

Programkoden till ett Excelmakro spars normalt i samma arbetsbok som nyttjar koden, men man kan även lagra instruktionerna i andra, vanliga Excelböcker såväl som i speciella dokument (Personal.xls eller i Add-ins).

Skillnad mellan ett makro och ett program i VBA

Ett makro handlar alltså om enklare programsnuttar som kan underlätta repetitiva arbetsmoment. Kanske bygger du en dag ut ditt initiala makro till ett mer komplett program som inte bara anlägger ett format på arbetsboken utan även importerar data från företagets redovisningssystem? Excelmakrot har då övergått från att vara ett makro till att ta formen av ett program i VBA.

Vad betyder ordet “makro”?

Själva ordet “makro” kommer från “makroinstruktioner” vilket var ett rudimentärt sätt att programera i tidiga Excelversioner.

Konkreta applikationer för Excelmakron

Makron snabbar på repetitiva arbetsmoment vilket ger dig mer tid till analys istället för stansning. Några exempel på tillämpningar kan vara import av en Access-fil direkt in i Excel, anlägga ett speciellt format på valda celler, shortcut för att skicka en Pivot-tabell till ett nytt mail i Outlook…

Ett varningens ord

Excel är ett mycket kraftigt program som kan göra underverk för alla typer av organisationer och verksamheter. ROI (return on investment) är garanterat hög om programmet används på rätt sätt. Om Excel används på fel sätt så kan det istället skapa merarbete och frustration. Excel medger en typ av hävstångseffekt åt båda hållen skulle man kunna säga.

Kommer mina Excelmakron att fungera om 10 år?

Ja, det är mycket troligt. Excel har som program praktiskt taget inte vidareutvecklats på över 10 år vad gäller grundfunktionerna. Kompatibiliteten såväl framåt som bakåt är mycket hög i Excel.

Miljoner makron används dagligen på företag och i organisationer världen över, vilket gör det svårt för Microsoft att ändra på Excels makro-struktur, och vilket garanterar att programmet kommer att fortleva ett bra tag till.

Finns det över huvud taget några nackdelar med Excel

Personligen har jag under årens lopp funnit väldigt få nackdelar med Excel. Det handlar väl mer om saker som man bör vara observant på. T ex som att en körning av ett Excelmakro nollställer kalkylbokens Ångra-funktion. Men det säger sig självt att Excel inte kan köra dina makron baklänges…

Var kan jag lära mig mer om Excelmakron?

Det finns många sätt att lära sig skapa Excelmakron på. För att komma i gång kan du t ex titta på vår videokurs Makro-skolan som visar från grunden hur du börjar göra egna makron i Excel.

För att resultaten skall bli de bästa så rekommenderar jag att du så fort du kommit igång med makron att du applicerar kunskapen på dina egna konkreta arbetsproblem i Excel.

Lämna en kommentar