Innehåll för: ‘Cellformat i Excel’

Innehåll

Radera samtliga kommentarer i Excels kalkylblad

Följande artikel visar två metoder med vilka du på ett enkelt och snabbt sätt kan radera samtliga cellkommentarer i ett Excelark. Den första metoden utförs i själva kalkylarket. Den andra metoden bygger på makrokod VBA. Cellkommentarer i Excel är ett vanligt förekommande fenomen, vilket...

VBA och Excels färgpalett

Exemplet nedan gäller inte version 2007 (och framåt) av Excel, eftersom Microsoft slutligen efter alla år bestämt sig att modifiera färgpaletten till det bättre. Excels färgpalett innehåller 56 fördefinierade färger (varav 16 färger är till för diagram) vilka du kan modifiera antingen via...

Skapa anpassade format i Excel

Excel erbjuder ett stort antal fördefinierade format som du kan använda för att styra hur innehållet i Excels celler presenteras. Det finns emellertid lägen då du istället för att använda dessa förutbestämda format vill utforma egna format för dina Excelpresentationer. Det här låter sig...

Cellformat i Excel – introduktion

Excels cellformat bestämmer utseendet på cellen och hur den kommer att presentera värden och texter. Det vill säga att om cellen kommer att ha kantlinjer, bakgrundsfärg, teckenstorlek, antal decimaler mm. Som en allmän regel gäller att man inte bör använda sig av alltför många format i kalkylbladets...