Start » Excelformler, trix och tips » Excel - Formler och Funktioner » Formeln INFO – återge information om Excel

Formeln INFO – återge information om Excel

Formeln INFO ger oss möjlighet att via formler direkt i kalkylbladet återge viss information kring Excel och aktuell dator, som t ex vilken Excelversion användaren för ögonblicket brukar sig av.

Svenska Engelska Funktion
INFO INFO Återger information kring arbetsbok, Excel samt operativsystem.

Formeln INFO – svensk och engelsk variant

Tänk på att formeln INFO inte uppdaterar sig själv med automatik (dvs en “icke-volatil formel”). Uppdatering kan göras t ex via funktionstangenten F9.

Angående “version/release”: Olika Excelversion genom åren

Excel för Windows

År Version Namn
1987 2.0 Excel 2.0 for Windows
1990 3.0 Excel 3.0
1992 4.0 Excel 4.0
1993 5.0 Excel 5.0
1995 7.0 Excel for Windows 95
1997 8.0 Excel 97
1999 9-0 Excel 2000
2001 10.0 Excel 2002
2003 11.0 Excel 2003
2007 12.0 Excel 2007
2010 14.0 Excel 2010

Excel för Mac

År Version Namn
1985 1.0 Excel 1.0
1988 1.5 Excel 1.5
1989 2.2 Excel 2.2
1990 3.0 Excel 3.0
1992 4.0 Excel 4.0
1993 5.0 Excel 5.0
1998 8.0 Excel 8.0 (Office 98)
2000 9.0 Excel 9.0 (Office 2001)
2001 10.0 Excel 10.0 (Office v. X)
2004 11.0 Excel 11.0 (Office 2004)
2008 12.0 Excel 12.0 (Office 2008)
2011 14.0 Excel 14.0 (Office 2011)
Lämna en kommentar