Innehåll för: ‘Pivottabeller | Skapa effektiva tabeller’

Innehåll

Pivottabell i tabulär form – en enda rad per post

I normalfallet så får en pivottabell ett ganska ”hierarkiskt” utseende i och med att alla underordnade ”row labels” visas i en och samma kolumn. Följande bild visar på detta, dvs att ”Färg” hamnar direkt under ”Produkt”, i en och samma kolumn. Detta duger förstås bra i vissa...

Formel för pivottabells senaste uppdatering

Följande VBA-kod i Excel skapar en funktion som återger datum och klockslag när en pivot-tabell senast uppdaterades. Detta kan vara användbart t ex när man har automatisk uppdatering avslagen. Angående uppdateringar av dessa tabeller kan du läsa mer på Uppdatera Pivottabeller...

Pivottabeller – skapa ett ”beräknat fält”

Om du vill lägga till en ny kolumn i din Pivottabell så kan du göra på något av följande sätt: Lägga till en ny kolumn i din indata (den data som bygger upp tabellen) Skapa ett ”beräknat fält” (calculated field) i en befintlig Pivottabell ”Beräknande fält” i Pivottabeller I...

Hur du skapar en Pivottabell i Excel

Pivot-tabeller i Excel ger dig effektiva sammanställningar av större mängder data. Pivottabellen är dynamisk till sin karaktär, vilket innebär att den med lätthet kan uppdateras om grunddatan ändras. Några olika syften med Pivottabeller kan t ex vara: Vaska fram totaler mm. per något Göra...

Uppdatera Pivottabeller i Excel

I föregående artikel om hur man skapar en pivottabell i Excel gick jag igenom hur du med några enkla manövrar lägger till en enkel pivottabell i ditt kalkylark. När man väl har skapat sin pivottabell så kan man, om man vill, fortsätta att utveckla den litegrann. Om man vill ha full kontroll...