Start » Excelformler, trix och tips » Pivottabeller | Skapa effektiva tabeller » Pivottabell i tabulär form – en enda rad per post

Pivottabell i tabulär form – en enda rad per post

I normalfallet så får en pivottabell ett ganska ”hierarkiskt” utseende i och med att alla underordnade ”row labels” visas i en och samma kolumn.

Följande bild visar på detta, dvs att ”Färg” hamnar direkt under ”Produkt”, i en och samma kolumn.Detta duger förstås bra i vissa lägen, men om man vill arbeta vidare och använda pivottabellen som datakälla för ytterligare beräkningar med t ex VLOOKUP/LETARAD så är formatet faktiskt ganska oanvändbart.

Bättre vore då att tillse att ”Färg” hamnar i en egen kolumn, som i nedanstående bild:För att erhålla denna så kallade ”tabulära” presentation av din pivottabell så kan du göra följande manuella inställning.

 • Högerklicka på tabellen och den kolumn som är ”överst i hierarkin”; i detta fallet den vänstersta.
 • Välj ”Field Settings”.
 • Tillse att ”Show items in tabular form” är förkryssad.
 • Tillse att ”Repeat item labels” är förkryssad.Givetvis kan du även göra detta med kod i VBA. Följande kod utför samma operation som visats i de manuella stegen ovan.

Sub PivotTabularFormat()
'--------------------------------------
'(c) ExcelKungen.com
'--------------------------------------

Application.ScreenUpdating = False
 
 On Error GoTo 9
 
 ActiveCell.PivotField.LayoutForm = xlTabular
 ActiveCell.PivotField.RepeatLabels = True
 
Application.ScreenUpdating = True
 
9:
 
End Sub
2 kommentarer till “Pivottabell i tabulär form – en enda rad per post”

 1. Terese

  Hur gör jag om jag vill ha en pivottabell där ex Artikel, Artikelbeskrining och summa av vikt ska ligga på en rad? Om jag lägger artikel och artikelbenämning i radetiketter så läggs de under varandra. Jag vill ha dem jämnsides och sen resultatet av vikten tillhöger om det. Dvs. allt på en rad.

 2. Excelkungen

  Terese, om jag förstår din frågeställning rätt så kan du utföra operationen ovan på både Artikel och Artikelbeskrivning, så kommer dessa två inklusive Vikten att hamna på samma rad.

  Anders/Excelkungen

Lämna en kommentar