Start » Excelformler, trix och tips » Pivottabeller | Skapa effektiva tabeller » Uppdatera Pivottabeller i Excel

Uppdatera Pivottabeller i Excel

I föregående artikel om hur man skapar en pivottabell i Excel gick jag igenom hur du med några enkla manövrar lägger till en enkel pivottabell i ditt kalkylark.

När man väl har skapat sin pivottabell så kan man, om man vill, fortsätta att utveckla den litegrann. Om man vill ha full kontroll över sina kalkylark och rapporter så är det viktigt att förstå hur och när pivottabeller uppdateras.

I den här artikeln kommer jag att visa hur du uppdaterar pivottabeller på några olika sätt:

 • Uppdatering via meny
 • Uppdatering när Excelboken öppnas
 • Uppdatering via makrokod VBA

1. Uppdatera pivottabell via meny

Det mest “visuella” sättet att uppdatera pivottabeller på är via ett par olika menyer i kalkylbladet.

 • Uppdatering via Excels meny (“Ribbon”)
 • Uppdatering via högerklicksmenyn

Om du markerar en pivottabell (t ex klickar på den) så visas följande menyrad längst upp på skärmen. Där kan du välja om du vill uppdatera endast den markerade tabellen eller samtliga tabeller. Följande bild visar detta:

Uppdatering av pivottabell via meny i kalkylbladet.

 

Man kan även högerklicka på aktuell pivottabell och där välja uppdatering:

Uppdatering av pivottabell via högerklick.

 

2. Automatisk uppdatering när Excelboken öppnas

Om du har en lite mer “långlivad” rapport i Excel så kan du ställa in att alla pivottabeller ska uppdateras varje gång Excelboken öppnas. Detta måste aktivas ställas in eftersom den här funktionaliteten normalt är avslagen.

Först måste du ta fram dialogfönstret för “Pivot Table Options“:

Ta fram dialogförnstret för Pivot Table Options.

 

Därefter kan du under fliken “Data” välja att slå på automatisk uppdatering vid öppnandet av Excelboken:

 

3. Uppdatering av pivottabeller via makrokod VBA

Självklart kan du programmera makron som uppdaterar en viss pivottabell eller samtliga pivottabeller i kalkylarket.

Koden för att uppdatera en enskild pivottabell kan t ex se ut så här:

Sub UppdateraPivot()
'ändra "MinPivotTabell" till aktuell pivottabell

Dim objPivot As PivotTable
 
Set objPivot = ActiveSheet.PivotTables("MinPivotTabell")
objPivot.RefreshTable
 
End Sub

Om du vill att makrot ska uppdatera samtliga kalkylarkets pivottabeller i ett svep så kan koden se ut som följer:

Sub UppdateraAllaPivot()
Dim objPivot As PivotTable
 
For Each objPivot In ActiveSheet.PivotTables
 objPivot.RefreshTable
Next objPivot
 
End Sub
5 kommentarer till “Uppdatera Pivottabeller i Excel”

 1. Timo

  Jag gjorde en pivotabell med slicers och i en av kolumnerna så fanns det dubletter i en av kolumnerna (datum) Hela kolumnen består av massa datum med återkommande datum, men i slicern skall det ju bara vara ett datum?

 2. Smithk737

  Can you add a Blackberry template? This web page is tricky to read otherwise for those of us browsing with cell phones. Otherwise, in the event you can place a RSS link up, that would be good also. eefbfgdkkddfdcbe

 3. EL Lindén

  Hur gör man en liknande refresh i en Power View där man presenterar datat som karta? Jag har gjort som i ditt exempel i de pivottabeller jag har på några flikar, men sen har jag som sagt PowerView karta på en flik som jag också vill ska uppdateras automatiskt när data ändras i mitt Exceldata som jag har i en tabell i en egen flik.

 4. Emma

  Timo, jag har samma problem. Jag önskar att endast se hela månaden i slicern tex "Juni" "Juli" "Augusti". Utan att de upprepar sig. 
  Jag har löst det genom att först välja datumformat månad i datan. Då ändras 05.06.2015 till "juni".
  Sedan skriver jag manuellt om månadens namn i en annan kolumn till textformat. 
  Nu kommer månaden bara en gång i pivotabellen. Men det måste ju finnas ett bättre sätt?

 5. Kent Johnson

  Hej,

  Hur uppdaterar man om det nya datat har fler rader än när Pivottabellen skapades?
  Uppdateringen verkar inte summera värdet från de nya raderna.

  Kent J

   

   

   

Lämna en kommentar