Start » Excelmakroskolan | Videokurser » Makro-skolan 4 – Exempel på smarta Excelmakron

Makro-skolan 4 – Exempel på smarta Excelmakron

makroskolan-4Kursens fjärde del ger dig några exempel på smarta makron i Excel som effektiviserar ditt dagliga arbete.

När du väl har lärt dig grunderna för hur du spar makron i Personal Macro Workbook så ligger fältet öppet för att du tar fram egna makron som snabbar upp just ditt arbetssätt i Excel.

 

Lämna en kommentar