Hans Peter Luhn på IBM, 1952. Personnumret används ju som bekant för att identifiera sig inför andra personer, banker, affärer och myndigheter. Den tionde siffran, dvs den sista positionen i personnumret, är en kontrollsiffra som är resultatet av en funktion applicerad på de övriga 9 siffrorna. Nedan...