Excel VBA och struktur på böcker och kalkylblad

I ditt dagliga Excelarbete så handlar mycket om att försöka arbeta så effektivt som möjligt. Upprätthållandet av en bra struktur på dina Excelböcker är en viktig ingrediens i denna strävan.

Med hjälp av VBA så kan vi effektivisera det strukturella arbetet med Excelböcker och kalkylblad.

Innehåll

Kalkylblad och Excel VBA

När man håller på med makron som skapar rapporter och liknande i Excel så är det viktigt att man kan arbeta med kalkylbladsstrukturen via VBA-kod. Följande kod-exempel visar hur du kan lägga till, ta bort, flytta och sortera kalkylark i en Excelbok. VBA: Välja visst kalkylark Sheets("MinRapport").Select VBA: Välja...

Autofit och felaktig radhöjd i Excel 2007

I och med framtagandet av en större Excelmodell som inkluderade makron så stötte jag på en ganska jobbig bugg i Excel 2007. Buggen i fråga har med Autofit och radhöjd att göra. Om du presenterar mycket text i en cell, och samtidigt justerar cellformatet till Wrap text (dvs att texten skall bryta...

VBA-makro som raderar ”spöklänkar” i Excel

Vissa Excelböcker innehåller störande länkar till andra arbetsböcker, trots att inga celler innehåller några länkar. En bugg som uppträder tid till annan är så kallade spöklänkar till externa arbetsböcker, dvs länkar som egentligen inte borde finnas där eftersom vi inte kan finna någon...

VBA-kod som lösenordsskyddar kalkylblad

Utgångsläget för den Excelbok där vi tänkt lösenordsskydda åtkomst till det andra och det tredje bladet. Med hjälp av lite enkel makrokod i VBA så kan vi förhindra generell åtkomst till vissa av bladen i en arbetsbok i Excel. För att komma åt dessa skyddade blad krävs att användaren skriver...

Skapa länklista till alla arbetsblad i Excelboken

Om en Excelbok innehåller ett större antal blad (kanske hundratals) så kan det ibland vara praktiskt att skapa ett index, dvs en lista med länkar till samtliga arbetsblad. Listan, som man t ex skapar på det vänstersta kalkylbladet, kommer att se ut som på bilden till vänster. Koden, som loopar...

VBA-kod som raderar ett visst arbetsblad

Ett vanligt förekommande moment i Excelprogrammering är radering av vissa arbetsblad. Det kan t ex handla om temporära blad som man använt till beräkningar eller för skapande av tabeller. Följande kod tar på ett effektivt sätt bort önskat blad. Koden loopar igenom arbetsbokens blad tills den...

Skapa separata arbetsböcker av varje flik i Excel VBA

Makroexempel i VBA som på ett enkelt sätt splittar upp arbetsböcker till separata filer som automatiskt spars på samma ställe som ursprungsboken. Detta kan vara praktiskt för rapporter som du skapar i Excel och som till exempel innehåller en avdelning av företaget per flik. När du väl skall...