VBA-lösningar på allehanda problem

Diverse lösningar på problem som du kan stöta på när du programmerar i Excel VBA.

Innehåll

Radera samtliga kommentarer i Excels kalkylblad

Följande artikel visar två metoder med vilka du på ett enkelt och snabbt sätt kan radera samtliga cellkommentarer i ett Excelark. Den första metoden utförs i själva kalkylarket. Den andra metoden bygger på makrokod VBA. Cellkommentarer i Excel är ett vanligt förekommande fenomen, vilket...

Färga celler med ett klick (Excelmakro)

Med det här enkla makrot så låter du användaren färga de celler som denne klickar på. Detta kan vara användbart i flera fall, t ex gällande olika typer av scheman där användaren ska markera tider och liknande. Eftersom vi vill att det här makrot ska triggas och köras varje gång som en...

Makrokod som stänger Excelböcker

I det här exemplet kommer jag att visa hur du kan skriva VBA-kod som stänger ned en viss fil. Det kan handla om en Excelbok såväl som vilken annan typ av fil som helst. Rutinen är användbar i lägen då du via kod har öppnat en fil som du vill importera data från. Så fort importen är slutförd...

Låt användaren bestämma vilken Excelfil som öppnas

Det är vanligt att man skriver makron som importerar data från andra filer, och kanske framför allt från olika typer av textfiler som t ex csv– och ascii-filer. När man programmerar i Excel VBA så är det viktigt att man redan från början försöker anpassa koden så att den blir mer dynamisk,...

Villkor i VBA – Fetstil och färgad text

Följande kod loopar igenom ett cellområde och letar efter två villkor. För det första om cellens bakgrundsfärg är röd (färg nummer tre på initial färgpalett), och för det andra om cellens text är inställd som fetstil. Om både villkoren uppfylls så ges variabeln intResultat värdet 1....

Hitta kalkylbladets sista använda rad

En bra basfunktion att ha till hands vid makroprogrammering i Excel VBA är en rutin för att finna den sista använda raden i en kolumn. Ofta behöver du veta vilken rad som är den sista i en matris för att på det sättet kunna göra något med detta cellområde, t ex applicera ett format, kopiera,...

Datum vid kolumnuppdelning i Excel VBA

Om du försöker att automatisera kolumnuppdelning via ett makro i Excel VBA, så kan du stöta på flera problem, och i det här tipset skall vi titta på en typ av datum-problematik som du kan råka ut för. Du kommer också att få en lösning på detta. Problemet med datum vid kolumnuppdelning Vi...