Först publicerad: 2009-05-19

Insticksprogram till Excel: ASAP Utilities

Av alla de insticksprogram (add-ins) som finns för Excel så är ASAP Utilities kanske ett av de mer nedladdade. Programmet lägger sig som en meny i Excel och ger därifrån möjligheten att formatera, jämföra och importera Exceldata.

excel-addin-asaputilities

En mer avancerad Excelanvändare kan nog tycka att en del av alla menyerna är överflödiga, men för nybörjare och medelanvändare så kan nog ASAP Utilities vara mycket nyttigt pga två anledningar. För det första så snabbar det upp repetitiva arbetsmoment, och för det andra så kan dessa menyer i ASAP göra att man får upp ögonen för funktioner i Excel som man annars inte skulle ramla på.

Programmet är gratis att ladda ned (ASAP Utilities) och kräver inte köp av licens för icke-kommersiell verksamhet. Företag behöver en licens efter att prövotiden på 90 dagar går ut.