Först publicerad: 2012-10-31

Sortering i Excel (2007 och 2003)

Sortering är tveklöst ett av de mest användbara grundverktygen i det dagliga Excelarbetet. I följande video visar jag hur du sorterar i Excel 2007 och Excel 2003.

En viktig sak att tänka på vid sortering: markera hela dataområdet! Du riskerar annars att förstöra listan om inte samtliga kolumner följer med i sorteringen.