Först publicerad: 2009-05-19

Öppna Excelfiler utan Excel

Behöver du titta på Excelfil, men har inte Excel och Office installerat på den aktuella datorn? Nedan ges några förslag på hur du kan gå till väga för att öppna Excelfiler utan att du förfogar över själva Excelprogrammet.

1. Titta på Excelfiler med Excel Viewer

Microsoft valde att pensionera Excel Viewer i april 2018. De rekommenderar istället något av följande två sätt att bese Excelfiler:

  • Excel mobile app
  • Spara ned filen på OneDrive eller Dropbox och öppna därifrån.

Du finner mer information hos Microsoft.

2. Öppna Excelfiler med Open Office

Open Office är ett alternativ med vars hjälp du kan öppna och även redigera Excelfiler (undantaget makron VBA). Själva kalkylprogrammet heter Calc, och ser ut mer eller mindre som gamla vanliga Excel.

Ladda ned Open Office

3. Titta på Excelfiler on-line

Det tredje alternativet är att öppna och beskåda Excelfiler via någon av de online-tjänster som erbjuds. Den största av dessa är förmodligen Google Docs, vilken med tjänsten Spreadsheets erbjuder en ”Excel-liknande miljö” – dock med begränsade möjligheter.

En eventuell nackdel är att man behöver ett konto (gratis) hos Google (vad det verkar i alla fall). Dessutom ska man förstås alltid vara försiktig med att tanka upp känsliga dokument till främmande servrar.

Hur som helst så fungerar faktiskt Google Docs reltivt bra, och för enklare kalkyler så fungerar deras ”spreadsheets” utmärkt.

Google Docs Spreadsheets