[easy_youtube_gallery id=uMK0prafzw0,8Uee_mcxvrw,HcXNPI-IPPM,JvMXVHVr72A,AIXUgtNC4Kc,K8nrF5aXPlQ,cegdR0GiJl4,L-wpS49KN00,KbW9JqM7vho ar=16_9 cols=3 thumbnail=hqdefault controls=0 playsinline=1 privacy=1 title=top wall=1 class=mySuperClass]
Först publicerad: 2010-07-21

VLOOKUP/LETARAD – leta värden

Lär dig bruka den användbara formeln VLOOKUP (LETARAD på svenska) i syfte att snabbt vaska fram relevanta data från Excellistor.

Svenska Engelska Funktion
LETARAD VLOOKUP Letar upp ett värde i en kolumn och återger tillhörande
värden från intilliggande kolumner.

Jag visar också hur du kan kombinera formeln med IFERROR (svenska: OMFEL) för att undvika felmeddelanden som t ex #N/A.

 

Att tänka på avseende VLOOKUP/LETARAD

  • Kom ihåg att den kolumn som vi letar upp ett värde i måste vara den vänstersta kolumnen.
  • Din data måste vara trimmad, dvs. inga mellanslag före eller efter.
  • Den vänstersta kolumnen räknas som nummer 1, nästa som nummer 2 osv. utåt mot höger.
  • False (rekommenderat) gör att formeln enbart ger träff på exakt matchning.
  • Härav följer att listan inte behöver vara sorterad för att VLOOKUP/LETARAD ska fungera korrekt.
Exempel på “basanvändningen” av formeln VLOOKUP/LETARAD.

 

  • Du kan använda “wildcards” i VLOOKUP/LETARAD
  • Wildcards: * (asterisk) = vilka tecken som helst (flera)
  • Wildcards: ? = vilket tecken som helst (endast ett tecken)
Exempel på användning av s.k. wildcards i formeln VLOOKUP/LETARAD.
Exempel på användning av s.k. wildcards i formeln VLOOKUP/LETARAD.

Att tänka på avseende IFERROR/OMFEL

IFERROR (svenska: OMFEL) är en formel som inkorporerades från och med Excel 2007. Formeln ger dig möjligheter att på ett enkelt sätt hantera formlers felmeddelande, som t.ex. när VLOOKUP/LETARAD inte finner någon träff.

IFERROR (OMFEL) är en användbar formel som tillkom i och med Excel 2007.

Lösning på felmeddelandet för Excel 2003 och äldre

Microsoft har själva kommenterat att anledningen till att de tog fram formeln IFERROR i och med Excel 2007 var att många användare traditionellt använt en liknande lösning, om än mer komplicerad. Den gamla lösningen fungerar dock fortfarande utmärkt i Excel 2003 och äldre (liksom i Excel 2007 med för den delen!).

Den traditionella lösningen på formlers felmeddelanden i Excel.