[easy_youtube_gallery id=uMK0prafzw0,8Uee_mcxvrw,HcXNPI-IPPM,JvMXVHVr72A,AIXUgtNC4Kc,K8nrF5aXPlQ,cegdR0GiJl4,L-wpS49KN00,KbW9JqM7vho ar=16_9 cols=3 thumbnail=hqdefault controls=0 playsinline=1 privacy=1 title=top wall=1 class=mySuperClass]
Först publicerad: 2012-11-22

Genvägar – markera cellområden

Markering av celler och cellområden är troligen ett av de absolut vanligaste arbetsmomenten i det dagliga arbetet i Excel. Med hjälp av några smarta genvägar så snabbar du upp markeringsarbetet i kalkylbladet väsentligt samtidigt som du spar på arm och handled (användandet av tangentbordsgenvägar i Excel är utan tvekan ett ergonomiskt inslag.

Excels genvägar skiljer sig åt mellan Pc och Mac

Eftersom tangentborden för Pc och Mac skiljer sig åt så blir även kortkommandon i Excel olika beroende på datorsystem. De nuvarande texterna om kortkommandon behandlar Excel för Pc. Gällande Mac så hänvisar jag till följande utmärkta sida för kortkommandon i Excel för Mac.

Markera större cellområden
Markera alla celler CTRL + A
Markera en sida nedåt CTRL + Page Up
Markera en sida upppåt CTRL + Page Down
Markera sammanhängande cellområden
Markera ytterligare en cell SHIFT + Arrow
Markera ytterligare en cell F8 + Arrow
Markera sammanhängande celler med innehåll CTRL + SHIFT + *
Markera rader och kolumner
Markera rad SHIFT + SPACE
Markera kolumn CTRL + SPACE
Markera del av rad/kolumn
Markera till och med den sista använda cellen i viss kolumn CTRL + SHIFT + Arrow
Markera till och med den sista använda cellen i kolumn till höger CTRL + SHIFT + End
Markera till och med början på en rad SHIFT + Start
Markera uppåt till och med cell A1 CTRL + SHIFT + Start
Markera icke sammanhängande områden
Använd detta kommando efter varje markering SHIFT + F8
Håll CTRL nedtryckt och markera önskade områden CTRL + musklick