Först publicerad: 2012-11-22

Genvägar – markera cellområden

Markering av celler och cellområden är troligen ett av de absolut vanligaste arbetsmomenten i det dagliga arbetet i Excel. Med hjälp av några smarta genvägar så snabbar du upp markeringsarbetet i kalkylbladet väsentligt samtidigt som du spar på arm och handled (användandet av tangentbordsgenvägar i Excel är utan tvekan ett ergonomiskt inslag.

Excels genvägar skiljer sig åt mellan Pc och Mac

Eftersom tangentborden för Pc och Mac skiljer sig åt så blir även kortkommandon i Excel olika beroende på datorsystem. De nuvarande texterna om kortkommandon behandlar Excel för Pc. Gällande Mac så hänvisar jag till följande utmärkta sida för kortkommandon i Excel för Mac.

Markera större cellområden
Markera alla cellerCTRL + A
Markera en sida nedåtCTRL + Page Up
Markera en sida upppåtCTRL + Page Down
Markera sammanhängande cellområden
Markera ytterligare en cellSHIFT + Arrow
Markera ytterligare en cellF8 + Arrow
Markera sammanhängande celler med innehållCTRL + SHIFT + *
Markera rader och kolumner
Markera radSHIFT + SPACE
Markera kolumnCTRL + SPACE
Markera del av rad/kolumn
Markera till och med den sista använda cellen i viss kolumnCTRL + SHIFT + Arrow
Markera till och med den sista använda cellen i kolumn till högerCTRL + SHIFT + End
Markera till och med början på en radSHIFT + Start
Markera uppåt till och med cell A1CTRL + SHIFT + Start
Markera icke sammanhängande områden
Använd detta kommando efter varje markeringSHIFT + F8
Håll CTRL nedtryckt och markera önskade områdenCTRL + musklick