[easy_youtube_gallery id=uMK0prafzw0,8Uee_mcxvrw,HcXNPI-IPPM,JvMXVHVr72A,AIXUgtNC4Kc,K8nrF5aXPlQ,cegdR0GiJl4,L-wpS49KN00,KbW9JqM7vho ar=16_9 cols=3 thumbnail=hqdefault controls=0 playsinline=1 privacy=1 title=top wall=1 class=mySuperClass]
Först publicerad: 2012-02-15

SUMIF/SUMMA.OM – summera med villkor

När man kommit igång med vanliga summeringar i Excel så kan gå vidare till nästa steg: summeringar med ett villkor. Detta åstadkommer du enkelt via formeln SUMIF (SUMMA.OM på svenska).

Video med exempel på SUMIF (SUMMA.OM)

Beskrivning av formeln SUMIF (SUMMA.OM) i Excel.

Praktiskt exempel på formeln SUMIF (SUMMA.OM på svenska)

I nedanstående exempel vill vi summera antal “Skeddrag” i listan:

Villkorad summering i Excel.

Formelns argument

=SUMMA.OM (område;villkor;summaområde)
  • Område: Cellområdet som vi ska leta efter villkoret i
  • Villkor: Själva villkoret. Kan vara ett tal (t.ex. 8), en utvärdering (t ex >7) eller en text (t ex “Skeddrag”).
  • Summeringsområde: Cellområdet som vi ska summera

Viktigt: Tänk på att “Område” och “Summeringsområdeska innefatta samma rader (men olika kolumner givetvis).

Vidare läsning – summering med flera villkor

Kanske vill du summera med två eller flera villkor? Visserligen så går detta att utföra via nästling av formeln SUMIF, dvs den formel som beskrivits ovan. Men det blir desvärre fort ganska krångligt, inte minst vid justeringar och felsökningar.

Ett bättre alternativ för summering på flera villkor är formeln SUMPRODUCT (PRODUKTSUMMA på svenska). Du kan läsa mer om formeln (inklusive video) på sidan “SUMPRODUCT – Enkel Excelformel för flera villkor“.