[easy_youtube_gallery id=uMK0prafzw0,8Uee_mcxvrw,HcXNPI-IPPM,JvMXVHVr72A,AIXUgtNC4Kc,K8nrF5aXPlQ,cegdR0GiJl4,L-wpS49KN00,KbW9JqM7vho ar=16_9 cols=3 thumbnail=hqdefault controls=0 playsinline=1 privacy=1 title=top wall=1 class=mySuperClass]
Först publicerad: 2009-05-21

Skapa anpassade format i Excel

Excel erbjuder ett stort antal fördefinierade format som du kan använda för att styra hur innehållet i Excels celler skall presenteras. Det finns emellertid lägen då du istället för att använda dessa förutbestämda format vill utforma egna format för dina Excelpresentationer.

Det här låter sig göras via Excels anpassade format. Dessa cellformat hittar du i dialogrutan

Format – Cells (shortcut CTRL + 1)

Exempel – färga procentsatser

Bilden nedan visar ett exempel i ett kalkylblad där några procentsatser har fått ett anpassat talformat som tilldelar procentsatsen en viss färg beroende på om talet är positivt eller negativt. En snabb och enkel lösning som ger ett bra resultat.

Exempel på anpassade format i Excel

Nedan följer några enkla exempel på tillämpningar av de anpassade formaten.

Format Värde i cellen
Visas i cellen
#.##0,00 1245100056,2587 1.245.100.056,26
#.##0,00 62,61 62,61
0000,00 62,61 0062,61
#” “??/?? =7/2 3 1/2
##0,0E+0 100000 100,0E+3
YYYY-MM-DD (ÅÅÅÅ-MM-DD) 12-jan-06 2006-01-12
MMMM 12-jan-06 Januari
DDD 12-jan-06 Tor
[Blue][>0,00]0%;[Red]-[<0,00]0%; -0,14 -14%

Alternativa lösningar till Excels anpassade format

Det kan nämnas att samma effekt som i exemplet ovan kan uppnås via justering av Excels villkorade format. Anpassade format tillhandahåller emellertid en enklare (och snyggare) lösning på uppgiften. I de allra flesta fall så kan de anpassade formaten inte ersättas med villkorade format.