Först publicerad: 2012-10-17

Pivottabeller – ”beräknat fält”

Om du vill lägga till en ny kolumn i din Pivottabell så kan du göra på något av följande sätt:

  • Lägga till en ny kolumn i din indata (den data som bygger upp tabellen)
  • Skapa ett ”beräknat fält” (calculated field) i en befintlig Pivottabell

”Beräknande fält” i Pivottabeller

I den här artikeln kommer jag att visa hur du skapar ett ”beräknat fält” i en Pivottabell. Detta nya fält kan utföra beräkningar på övriga värden i tabellen – se nedanstående bild:

 

Följande video visar detaljerna kring hur du infogar ett ”beräknat fält” i din Pivottabell: