"> Excel VBA | Avgöra användarens språkversion

Först publicerad: 2009-05-19

Ta reda på användarens språkversion av Excel

world-mapEtt enkelt Excelmakro som returnerar vilken språkversion av Excel som aktuell användare har.

Detta kan vara användbart t.ex. om du gör makron som kommer att användas i flera länder. Tack vare denna uppgiften kan du sedan kommunicera med användaren på rätt språk.

VBA-funktionen returnerar en landskod som överrensstämmer med de
landsspecifika nummer som vi använder när vi skall ringa till andra
länder. Du hittar en uppställning på alla landskoder här.

Makrokoden

Observera att denna kod kan köras med gott resultat från och med Excel 2000 och framåt.

Sub AvgoraSprakExcelinstallation()
 
strLandsKod = Application.International(xlCountryCode)
 
If strLandsKod = 46 Then 
 MsgBox ("Hej")
ElseIf 
 strLandsKod = 34 Then MsgBox ("Hola")
End If
 
End Sub