[easy_youtube_gallery id=uMK0prafzw0,8Uee_mcxvrw,HcXNPI-IPPM,JvMXVHVr72A,AIXUgtNC4Kc,K8nrF5aXPlQ,cegdR0GiJl4,L-wpS49KN00,KbW9JqM7vho ar=16_9 cols=3 thumbnail=hqdefault controls=0 playsinline=1 privacy=1 title=top wall=1 class=mySuperClass]
Först publicerad: 2009-05-19

Makro som formaterar kalkylblad i Excel

Kalkylbladets utseende är viktigt om budskapet med kalkylen skall gå fram till mottagaren. Det vill säga att snygga och måttfulla uppställningar i Excel får troligen större genomslag i organisationen än oformaterade kalkylblad. Excelböcker som kan upplevas som överarbetade vad gäller teckensnitt, färger med mera går troligen samma öde till mötes.

För att Excelboken skall få störst genomslagskraft handlar det alltså om att lägga kalkylbladsformateringen på en lagom nivå.

Nedan presenteras ett enkelt Excelmakro för att formatera aktuellt kalkylblad. Formateringen i sig handlar ju delvis om preferenser – aktuellt makro tjänar alltså bara som vägledning hur man rent tekniskt kan konstruera ett formateringsmakro.

Sub FormatteraKalkylblad()
 
Cells.Select
 With Selection.Font
  .Name = "MS Sans Serif"  'anger teckensnitt
 .Size = 10  'teckenstorlek
End With
 
Range("A1").Select   'parkerar i cell A1
ActiveWindow.Zoom = 75  'Kalkylbladet zoomas till 75%
 
End Sub