"> Makroskolan 9 | Loopar och slingor i Excel VBA

Först publicerad: 2009-01-21

Makro-skolan 9: Loopar och slingor

makroskolan-9Så kallade loopar är en mycket viktig del i programmering. Vad en loop gör är att den upprepar en viss procedur av koden ett visst antal gånger. Således kan vi använda loopar för att “köra igenom” en samling celler, värden etc.

I VBA finns det två huvudsakliga typer av loopar: FOR… NEXT samt DO WHILE… LOOP. I videon nedan visar jag praktiska exempel på hur du använder loopar i dina Excelmakron.

Övriga kurser i Excelkungens makroskola