[easy_youtube_gallery id=uMK0prafzw0,8Uee_mcxvrw,HcXNPI-IPPM,JvMXVHVr72A,AIXUgtNC4Kc,K8nrF5aXPlQ,cegdR0GiJl4,L-wpS49KN00,KbW9JqM7vho ar=16_9 cols=3 thumbnail=hqdefault controls=0 playsinline=1 privacy=1 title=top wall=1 class=mySuperClass]
Först publicerad: 2009-05-19

Excelmakro Klistra in som värde (Paste Value)

I det dagliga arbetet i Excel arbetar du förmodligen mycket med formler, funktioner och referenser mellan celler och arbetsblad. Ett av de mest användbara makron som du i så fall kan installera är en instruktion som konverterar formler till värden.

I mångas ögon är detta makro ett av de allra mest effektiva då det i längden upplevs som tradigt att leta sig fram till denna funktion via Excels menyer.

Nedanstående makrokod tar det som ligger i Excels klippminne (dvs det som hänger med efter det att man kopierat en cell eller ett cellområde, tills dess att man klistrar någonstans.

Sub KlistraInSomVarde()
 
Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteValues
Application.CutCopyMode = False
 
End Sub

För att detta utomordentliga makro skall framstå i sin fulla dager så föreslås att makrot kopplas till en lättåtkomlig genväg via tangenter (t ex Ctrl + Q). Betänk att det kan vara praktiskt om genvägen kan utföras med en hand.