[easy_youtube_gallery id=uMK0prafzw0,8Uee_mcxvrw,HcXNPI-IPPM,JvMXVHVr72A,AIXUgtNC4Kc,K8nrF5aXPlQ,cegdR0GiJl4,L-wpS49KN00,KbW9JqM7vho ar=16_9 cols=3 thumbnail=hqdefault controls=0 playsinline=1 privacy=1 title=top wall=1 class=mySuperClass]
Först publicerad: 2009-05-19

Synliggör alla flikar och arbetsblad i Excel

Några gamla hederliga Excelark.

Ibland får man sig tillskickad Excelböcker som av olika anledningar har ett större antal flikar gömda.

Att ta fram arbetsbladen igen kan vara en grannlaga uppgift – de måste nämligen tas fram ett och ett, vilket givetvis blir tröttsamt om arbetsboken innehåller t.ex. 40 gömda blad. Nedan finner du ett Excelmakro som synliggör samtliga gömda flikar i en Excelbok.

Makrot loopar igenom alla arbetsblad och ändrar egenskapen Visible = False till True för alla gömda blad.

Sub VisaSamtligaExcelBlad()
 
Set wsArbetsBlad = Worksheets
 
For Each wsArbetsBlad In ActiveWorkbook.Worksheets
 If wsArbetsBlad .Visible = False Then
  wsArbetsBlad .Visible = True
 End If
Next wsArbetsBlad
 
End Sub

Om det ingår som en daglig rutinuppgift att ta fram gömda Excelark så kan detta makro med fördel arrangeras så att körningen startas via en tangentbordsgenväg som man själv sätter.