[easy_youtube_gallery id=uMK0prafzw0,8Uee_mcxvrw,HcXNPI-IPPM,JvMXVHVr72A,AIXUgtNC4Kc,K8nrF5aXPlQ,cegdR0GiJl4,L-wpS49KN00,KbW9JqM7vho ar=16_9 cols=3 thumbnail=hqdefault controls=0 playsinline=1 privacy=1 title=top wall=1 class=mySuperClass]
Först publicerad: 2009-05-19

Vad är ett Excelmakro?

Den vanligaste definitionen på ett makro är ett litet program som tjänar till att automatisera och effektivisera repetitiva arbetsmoment.

Ett typiskt fall är en anställd som varje morgon sammanställer en ny arbetsbok i Excel och tilldelar arbetsbladet vissa format.

Applicerandet av dessa format skulle kunna automatiseras via ett Excelmakro, dvs ett litet program (i ett programspråk som heter Excel VBA) som utför formaterandet via en enstaka knapptryckning.

Ur den här aspekten är en investering av tid i Excelmakron försvarbara ur såväl ekonomisk som ergonomisk aspekt.

Skillnad mellan ett makro och ett program i VBA

Ett makro handlar alltså om enklare programsnuttar som kan underlätta repetitiva arbetsmoment. Kanske bygger du en dag ut ditt initiala makro till ett mer komplett program som inte bara anlägger ett format på arbetsboken utan även exporterar data till företagets redovisningssystem? Excelmakrot har då övergått från att vara ett makro till att ta formen av ett fullfjädrat program i VBA.

Var spars koden till ett makro?

Programkoden till ett Excelmakro spars normalt i samma arbetsbok som nyttjar koden, men du kan även lagra instruktionerna i andra, vanliga Excelböcker såväl som i speciella dokument (Personal.xls eller i Add-ins).

Vad betyder ordet “makro”?

Själva ordet “makro” kommer från “makroinstruktioner” vilket var ett rudimentärt sätt att programera i tidiga Excelversioner.

Konkreta applikationer för Excelmakron

Makron snabbar på repetitiva arbetsmoment vilket ger dig mer tid till analys istället för stansning. Några exempel på tillämpningar kan vara import av en Access-fil direkt in i Excel, anlägga ett speciellt format på valda celler, shortcut för att skicka en Pivot-tabell till ett nytt mail i Outlook…

När man börjar med makron brukar det främst handla om olika typer av formattering i kalkylarket.

Ett varningens ord

Excel är ett mycket kraftigt program som kan göra underverk för alla typer av organisationer och verksamheter. ROI (return on investment) är garanterat hög om programmet används på rätt sätt. Om Excel används på fel sätt så kan det istället skapa merarbete och frustration. Excel medger en typ av hävstångseffekt åt båda hållen skulle man kunna säga.

Kommer mina Excelmakron att fungera om 10 år?

Ja, det är troligt. Excel har som program praktiskt taget inte vidareutvecklats på över 20 år vad gäller grundfunktionerna. Kompatibilitet såväl framåt som bakåt är således mycket hög i Excel.

Miljoner makron används dagligen på företag och i organisationer världen över, vilket gör det svårt för Microsoft att ändra på Excels makro-struktur, vilket garanterar att programmet kommer att fortleva ett bra tag till.

Finns det över huvud taget några nackdelar med Excel

Personligen har jag under årens lopp funnit väldigt få nackdelar med Excel. Det handlar väl mer om saker som man bör vara observant på. T ex som att en körning av ett Excelmakro nollställer kalkylbokens Ångra-funktion (Excel kan inte köra makron baklänges).

Var kan jag lära mig mer om Excelmakron?

För att komma i gång kan du t ex titta på vår videokurs Makro-skolan som visar från grunden hur du börjar göra egna makron i Excel.

För att resultaten skall bli de bästa så rekommenderar jag att du så fort du kommit igång med makron att du applicerar kunskapen på dina egna konkreta arbetsproblem i Excel.