Först publicerad: 2010-07-03

Formler för texthantering i Excel

Arbete med Excellistor (vilka ofta innehåller text) är vanligt i arbetslivet. Därför tänkte jag presentera ett antal formler som är grundläggande vid arbete med textsträngar i Excel.

Nedanstående formler är alltså ett urval av de mer användara formlerna för textsträngar.

Formlerna preseneras både i sin svenska såväl som engelska form, då båda dessa språkversioner är vanligt förekommande i Sverige.

Extrahera text från textsträngar i Excel

Extrahering av text från en textsträng innebär att vi plockar ut vissa delar av den. I grundläget är det tre formler som skapar en rad möjligheter.

SvenskaEngelskaFunktion
VÄNSTERLEFTVisst antal tecken från vänster
HÖGERRIGHTVisst antal tecken från höger
EXTEXTMIDVisst antal tecken från vänster och från viss position

Automatiskt skifta mellan stora och små bokstäver i Excel

Med hjälp av formlerna Lower, Upper och Proper (Gemener, Versaler och Initial) kan vi automatiskt skifta mellan stora och små bokstäver i textsträngar i kalkylbladet. Nedanstående tre formler är mycket användbara för att snygga till text i listor.

SvenskaEngelskaFunktion
GEMENERLOWERAlla bokstäver blir små.
VERSALERUPPERAlla bokstäver blir stora.
INITIALPROPERAlla begynnelsebokstäver blir stora, resten små.
UPPER/LOWER/PROPER ger dig kontroll över gemener och versaler.

Så med hjälp av dessa formler kan du på några sekunder snygga till listor med 10-tusentals namn.

Rensa bort tomma tecken och ”skräptecken” i Excel

Trim-formeln rensar bort tomma tecken före och efter en textsträng. Dessa tomma tecken (”mellanslag”) följer ibland med när man importerar text från t ex textfiler. Med hjälp av TRIM så kan du på nolltid rensa bort alla tomma tecken och på så sätt åstadkomma en lista med korrekt data.

SvenskaEngelskaFunktion
RENSATRIMTar bort tomma tecken före och efter en textsträng
TRIM/RENSA-formeln rensar bort störande tomma tecken före och efter importerade textsträngar.

Slutsats textsträngsformler i Excel

Effektiv hantering av textsträngar är viktigt att kunna om man vill arbeta så effektivt som möjligt i Excel. Ovanstående formler är grundverktygen för textsträngshantering. Möjligheterna blir mycket stora om man kombinerar dessa grundformler med olika sökformler eller villkorsformler.