[easy_youtube_gallery id=uMK0prafzw0,8Uee_mcxvrw,HcXNPI-IPPM,JvMXVHVr72A,AIXUgtNC4Kc,K8nrF5aXPlQ,cegdR0GiJl4,L-wpS49KN00,KbW9JqM7vho ar=16_9 cols=3 thumbnail=hqdefault controls=0 playsinline=1 privacy=1 title=top wall=1 class=mySuperClass]
Först publicerad: 2012-09-11

Nya funktionsnamn i Excel 2010?

Läsare har hört av sig och påpekat att vissa funktioner har bytt namn i Excel 2010. Detta stämmer alldeles utmärkt, så länge det handlar om en installation av Office 2010 utan Service Pack 1.

Nya funktionsnamn enbart i den första versionen av Excel 2010

Den “första” versionen av Excel 2010 byter alltså namn på en hel del funktioner, bl a den välkända “LETARAD” som temporärt byter namn till “VTSÖK“.

Office 2010 Service Pack 1 ger dig de gamla formlerna tillbaka!

Om du inte vill utsättas för något så onödigt som namnbyte av mångåriga funktioner i Excel så behöver du bara ladda ned och installera Service Pack 1 för Office 2010.

Vilka formler bytte namn i den första versionen av Excel 2010?

Nyheten om de ändrade funktionsnamnen publicerades på sidan Nyheter: Ändrade Excel-funktioner.

Återgången till de “gamla” funktionsnamnen publicerades här: Funktionsnamn har ändrats i Excel 2010 SP1-versioner

Excel 2010 (engelska) Excel 2010 (svenska) Excel 2010 SP1 (svenska)
CLEAN RENSA STÄDA
DAYS360 D360 DAGAR360
DDB DFAV DEGAVSKR
FALSE FALSK FALSKT
HLOOKUP HTSÖK LETAKOLUMN
HOUR TIM TIMME
ISNA ÄRET ÄRSAKNAD
ISNUMBER ÄRNUM ÄRTAL
ISTHAIDIGIT ÄRTHAISIFFRA ISTHAIDIGIT
LEFT VÄNSTERPIL VÄNSTER
LOWER SMÅ GEMENER
MID MITT EXTEXT
MODE LÄGE TYPVÄRDE
N I N
NA ET SAKNAS
NPV NVLF NETNUVÄRDE
PMT AVBET BETALNING
PV NV NUVÄRDE
RATE PRS RÄNTA
RIGHT HÖGERPIL HÖGER
SLN LNA LINAVSKR
SYD ÅATP ÅRSAVSKR
TRIM STÄDA RENSA
TRUE SANN SANT
UPPER STORA VERSALER
VLOOKUP VTSÖK LETARAD

Reflektion

Personligen tycker jag att Microsoft gjorde helt rätt i och med återgången till de gamla funktionsnamnen. Faktum är att miljontals Excelfiler snurrar runt på företag och i organisationer världen över, vilket betyder att ändrade namn på formlerna kommer att skapa problem. Detta gäller inte minst makron/VBA, som ju av den anledningen inte har ändrats på mer än 15 år.

Därmed inte sagt att Microsofts förslag till nya funktionsnamn är dåligt i sig, utan på lång sikt bör ju alla tjäna på att funktionerna har så “korrekta” namn som möjligt. Men på kort sikt överstiger nog kostnaden eventuella intäkter.