Först publicerad: 2009-01-21

Makro-skolan 4 – Exempel på smarta Excelmakron

makroskolan-4Kursens fjärde del ger dig några exempel på smarta makron i Excel som effektiviserar ditt dagliga arbete.

När du väl har lärt dig grunderna för hur du spar makron i Personal Macro Workbook så ligger fältet öppet för att du tar fram egna makron som snabbar upp just ditt arbetssätt i Excel.

Övriga kurser i Excelkungens makroskola