[easy_youtube_gallery id=uMK0prafzw0,8Uee_mcxvrw,HcXNPI-IPPM,JvMXVHVr72A,AIXUgtNC4Kc,K8nrF5aXPlQ,cegdR0GiJl4,L-wpS49KN00,KbW9JqM7vho ar=16_9 cols=3 thumbnail=hqdefault controls=0 playsinline=1 privacy=1 title=top wall=1 class=mySuperClass]
Först publicerad: 2015-03-31

Veckonummer i Excel

I Sverige är vi ivriga användare av veckonummer, men förhållningssättet till veckonummer skiljer sig åt i världen, dels huruvida veckonummer överhuvud taget används, men också avseende beräkningsgrunder för eventuella veckosystem.

Svenska veckor: ISO-standard

Kalendrar verkar alltid ha varit viktiga.

Veckonummer kan de facto beräknas på olika sätt. I Sverige följer vi ISO 8601 från 1972, en standard som anger riktlinjer för hur tid och datum bör anges. Ett känt exempel från ISO 8601 är vårt “ursvenska” sätt att skriva datum (ÅÅÅÅ-MM-DD), ett format som emellertid inte fick någon vidare spridning internationellt.

Enligt ISO-standarden anges några grunder för veckonumrering:

  • Veckor börjar på måndagar
  • Veckor numreras 1-52, samt eventuellt 53
  • Om vecka 52 slutar före 28 december så tillkommer vecka 53
  • Vecka 53 går då in på efterföljande år

Men när börjar då egentligen vecka 1?

Det finns flera beräkningssätt för att fastslå vad som är vecka 1:

  • Veckan som innehåller årets första torsdag
  • Veckan där 4 januari ligger
  • Veckan som innehåller minst 4 dagar av det nya året

Veckonummer i Excel

Det finns turligt nog en formel i Excel som återger veckonummer, nämligen WEEKNUM, eller VECKONR på svenska.

Om vi i cell A1 har ett datum, t ex “1961-01-01”, så kan vi i cell A2 skriva formeln

=WEEKNUM(A1;21)

vilket ger oss veckonummer 52. Observera att “1 januari 1961” alltså ger oss veckonummer 52, en vecka som egentligen tillhör föregående år, dvs 1960.

Använd ’Return type = 21’ för svensk vecka

Formeln ovan innehåller, förutom cellreferensen, även en så kallas “return type”. För svenska förhållanden skall denna anges till “21” för att veckoberäkningen skall bli rätt. Microsoft anger en rad olika alternativ, tyvärr dåligt dokumenterade. Som sagt, för svenska förhållanden så fungerar “21” bra.