Först publicerad: 2012-02-15

Radera samtliga kommentarer i Excels kalkylblad

Följande artikel visar två metoder med vilka du på ett enkelt och snabbt sätt kan radera samtliga cellkommentarer i ett Excelark.

  • Den första metoden utförs i själva kalkylarket.
  • Den andra metoden bygger på makrokod VBA.

Cellkommentarer i Excel är ett vanligt förekommande fenomen, vilket inte är konstigt eftersom kommentarsfunktionen är praktisk att ta till när man vill lägga till lite “meta-data” i en cell.

Nedan ges ett exempel på Excels cellkommentarer:

Exempel på cellkommentarer i Excel.

 

Låt oss nu tänka oss att vi har ett kalkylblad med 28 stycken kommentarer utspridda över kalkylarket, och att vi vill ta bort dessa. Vad är då det enklaste sättet att radera samtliga kommentarer i ett svep?

Lösning 1: Special Cells

Tryck F5 för att ta fram dialogfönstret för “Go To“.

Dialogrutan för "Go To" och Special Cells i Excel.

 

Därefter klickar du på “Special“, vilket ger dig nedanstående fönster:

Dialogfönstret för "Special Cells" i Excel.

 

Detta kommer att automatiskt markera samtliga celler i kalkylbladet som innehåller cellkommentarer. När vi ändå har det här fönstret öppet så vill jag passa på att slå ett slag för de andra alternativ som den här dialogrutan erbjuder. Du kan t ex markera alla celler som innehåller formler, alla tomma celler med mera.

Nu när vi har alla cellkommentarer markerade så kan vi fortskrida med själva raderingen:

Radering av cellkommentarer i Excel.

 

Lösning 2: VBA-kod som raderar alla cellkommentarer

 

Makro som raderar alla kommentarer i aktuellt arbetsblad:

Sub RaderarAllaCellkommentarer()
'raderar alla kommentarer i aktuellt arbetsblad
 
Dim arbBlad As Worksheet
Dim cellKommentar As Comment
 
For Each cellKommentar In arbBlad.Comments
 cellKommentar.Delete
Next cellKommentar
 
End Sub

 

Makro som raderar alla kommentarer i samtliga arbetsblad:

Sub RaderarAllaCellkommentarerAllaArk()
'raderar alla kommentarer i samtliga arbetsblad
 
Dim arbBlad As Worksheet
Dim cellKommentar As Comment
 
For Each arbBlad In ActiveWorkbook.Sheets
 For Each cellKommentar In arbBlad.Comments
  cellKommentar.Delete
 Next cellKommentar
Next
 
End Sub