[easy_youtube_gallery id=uMK0prafzw0,8Uee_mcxvrw,HcXNPI-IPPM,JvMXVHVr72A,AIXUgtNC4Kc,K8nrF5aXPlQ,cegdR0GiJl4,L-wpS49KN00,KbW9JqM7vho ar=16_9 cols=3 thumbnail=hqdefault controls=0 playsinline=1 privacy=1 title=top wall=1 class=mySuperClass]
Först publicerad: 2012-02-12

Uppdatera Pivottabeller i Excel

I föregående artikel om hur man skapar en pivottabell i Excel gick jag igenom hur du med några enkla manövrar lägger till en enkel pivottabell i ditt kalkylark.

När man väl har skapat sin pivottabell så kan man, om man vill, fortsätta att utveckla den litegrann. Om man vill ha full kontroll över sina kalkylark och rapporter så är det viktigt att förstå hur och när pivottabeller uppdateras.

I den här artikeln kommer jag att visa hur du uppdaterar pivottabeller på några olika sätt:

  • Uppdatering via meny
  • Uppdatering när Excelboken öppnas
  • Uppdatering via makrokod VBA

1. Uppdatera pivottabell via meny

Det mest “visuella” sättet att uppdatera pivottabeller på är via ett par olika menyer i kalkylbladet.

  • Uppdatering via Excels meny (“Ribbon”)
  • Uppdatering via högerklicksmenyn

Om du markerar en pivottabell (t ex klickar på den) så visas följande menyrad längst upp på skärmen. Där kan du välja om du vill uppdatera endast den markerade tabellen eller samtliga tabeller. Följande bild visar detta:

Uppdatering av pivottabell via meny i kalkylbladet.

Man kan även högerklicka på aktuell pivottabell och där välja uppdatering:

Uppdatering av pivottabell via högerklick.

2. Automatisk uppdatering när Excelboken öppnas

Om du har en lite mer “långlivad” rapport i Excel så kan du ställa in att alla pivottabeller ska uppdateras varje gång Excelboken öppnas. Detta måste aktivas ställas in eftersom den här funktionaliteten normalt är avslagen.

Först måste du ta fram dialogfönstret för “Pivot Table Options“:

Ta fram dialogförnstret för Pivot Table Options.

Därefter kan du under fliken “Data” välja att slå på automatisk uppdatering vid öppnandet av Excelboken:

3. Uppdatering av pivottabeller via makrokod VBA

Självklart kan du programmera makron som uppdaterar en viss pivottabell eller samtliga pivottabeller i kalkylarket.

Koden för att uppdatera en enskild pivottabell kan t ex se ut så här:

Sub UppdateraPivot()
'ändra "MinPivotTabell" till aktuell pivottabell
 
Dim objPivot As PivotTable
 
Set objPivot = ActiveSheet.PivotTables("MinPivotTabell")
objPivot.RefreshTable
 
End Sub

Om du vill att makrot ska uppdatera samtliga kalkylarkets pivottabeller i ett svep så kan koden se ut som följer:

Sub UppdateraAllaPivot()
Dim objPivot As PivotTable
 
For Each objPivot In ActiveSheet.PivotTables
 objPivot.RefreshTable
Next objPivot
 
End Sub