Först publicerad: 2009-01-21

Makro-skolan 7: Variabler och konstanter i VBA

makroskolan-7En variabel är inget annat än ett namn som du tilldelar ett värde. Ett exempel är att vi tilldelar variabeln i ett värde på 10. Därefter kan vi använda den här variabeln i diverse beräkningar och operationer i vår makrokod.

Variabler och konstanter introducerar ett lite mer abstrakt tankesätt eftersom en variabel inte står med någonstans i kalkylbladet, utan endast figurerar i makrokoden. Och det är just det som är poängen – att kunna utföra beräkningar utanför det som rent konkret uttrycks i ditt kalkylblad.

I den här videon ges en grundläggande introduktion till hur du kan börja använda variabler i dina makron. Jag går igenom deklarering av variebeltyp samt ger ett exempel på hur du kan använda en variabel i en beräkning.

Övriga kurser i Excelkungens makroskola