[easy_youtube_gallery id=uMK0prafzw0,8Uee_mcxvrw,HcXNPI-IPPM,JvMXVHVr72A,AIXUgtNC4Kc,K8nrF5aXPlQ,cegdR0GiJl4,L-wpS49KN00,KbW9JqM7vho ar=16_9 cols=3 thumbnail=hqdefault controls=0 playsinline=1 privacy=1 title=top wall=1 class=mySuperClass]
Först publicerad: 2009-05-19

Genvägar – arbeta med Excelböcker

I det löpande arbetet i Excels kalkylblad så återkommer en del moment som att öppna, stänga och spara Excelboken. Jag vill passa på att slå ett slag för genvägen för att spara – rörelsen bör nötas in ty du kan spara mycket vrede genom att kontinuerligt spara dina arbeten.

Excels genvägar skiljer sig åt mellan Pc och Mac

Eftersom tangentborden för Pc och Mac skiljer sig åt så blir även kortkommandon i Excel olika beroende på datorsystem. De nuvarande texterna om kortkommandon behandlar Excel för Pc. Gällande Mac så hänvisar jag till följande utmärkta sida för kortkommandon i Excel för Mac.

Nedanstående shortcuts är baserade på en engelskspråkig installation av Excel.

Stänga ned Excel
Stänga aktiv bok CTRL + w
Stänga hela Excelapplikationen ALT + F4
Öppna böcker/kalkylblad
Öppna-menyn CTRL + o (bokstaven)
Öppna ny bok CTRL + N
Lägga till ett kalkylblad SHIFT + F11
Spara Excelboken
Spara-menyn F12
Spara CTRL + s