Först publicerad: 2009-05-19

Genvägar – formattera celler

Nedanstående genvägar för att snabbt anpassa formaten på Excels celler är baserade på en engelskspråkig installation av programmet.

Excels genvägar skiljer sig åt mellan Pc och Mac

Eftersom tangentborden för Pc och Mac skiljer sig åt så blir även kortkommandon i Excel olika beroende på datorsystem. De nuvarande texterna om kortkommandon behandlar Excel för Pc. Gällande Mac så hänvisar jag till följande utmärkta sida för kortkommandon i Excel för Mac.

Standardformat
ProcentCTRL + SHIFT + %
DatumCTRL + SHIFT + #
Nummer (tusenavd./två dec.)CTRL + SHIFT + !
Ramar
Applicera ramarCTRL + SHIFT + &
Ta bort ramarCTRL + SHIFT + _
Textformat
FetstilCTRL + B
KursivCTRL + I
UnderstruketCTRL + U
Skriva in tal som text
Aktivera teckenstorlekCTRL + SHIFT + P
Gömma/ta fram kolumner och rader
Gömma radCTRL + 9
Visa radCTRL + SHIFT + 9
Gömma kolumnCTRL + 0 (nolla)
Visa kolumnCTRL + 0
Lägga till/ta bort rader
Lägga till radSHIFT + SPACE, CTRL + +
Ta bort radSHIFT + SPACE, CTRL + –
Lägga till/ta bort kolumner
Lägga till kolumnCTRL + SPACE, CTRL + +
Ta bort kolumnCTRL SPACE, CTRL + –