[easy_youtube_gallery id=uMK0prafzw0,8Uee_mcxvrw,HcXNPI-IPPM,JvMXVHVr72A,AIXUgtNC4Kc,K8nrF5aXPlQ,cegdR0GiJl4,L-wpS49KN00,KbW9JqM7vho ar=16_9 cols=3 thumbnail=hqdefault controls=0 playsinline=1 privacy=1 title=top wall=1 class=mySuperClass]
Först publicerad: 2009-05-19

Genvägar – formattera celler

Nedanstående genvägar för att snabbt anpassa formaten på Excels celler är baserade på en engelskspråkig installation av programmet.

Excels genvägar skiljer sig åt mellan Pc och Mac

Eftersom tangentborden för Pc och Mac skiljer sig åt så blir även kortkommandon i Excel olika beroende på datorsystem. De nuvarande texterna om kortkommandon behandlar Excel för Pc. Gällande Mac så hänvisar jag till följande utmärkta sida för kortkommandon i Excel för Mac.

Standardformat
Procent CTRL + SHIFT + %
Datum CTRL + SHIFT + #
Nummer (tusenavd./två dec.) CTRL + SHIFT + !
Ramar
Applicera ramar CTRL + SHIFT + &
Ta bort ramar CTRL + SHIFT + _
Textformat
Fetstil CTRL + B
Kursiv CTRL + I
Understruket CTRL + U
Skriva in tal som text
Aktivera teckenstorlek CTRL + SHIFT + P
Gömma/ta fram kolumner och rader
Gömma rad CTRL + 9
Visa rad CTRL + SHIFT + 9
Gömma kolumn CTRL + 0 (nolla)
Visa kolumn CTRL + 0
Lägga till/ta bort rader
Lägga till rad SHIFT + SPACE, CTRL + +
Ta bort rad SHIFT + SPACE, CTRL + –
Lägga till/ta bort kolumner
Lägga till kolumn CTRL + SPACE, CTRL + +
Ta bort kolumn CTRL SPACE, CTRL + –