[easy_youtube_gallery id=uMK0prafzw0,8Uee_mcxvrw,HcXNPI-IPPM,JvMXVHVr72A,AIXUgtNC4Kc,K8nrF5aXPlQ,cegdR0GiJl4,L-wpS49KN00,KbW9JqM7vho ar=16_9 cols=3 thumbnail=hqdefault controls=0 playsinline=1 privacy=1 title=top wall=1 class=mySuperClass]
Först publicerad: 2012-10-29

Avrundningar med formler i Excel

Det är viktigt att kunna avrunda tal på ett korrekt sätt i Excel, inte minst om vi skall använda resultatet av en avrundning för vidare beräkningar. I den här artikeln visar jag några av de vanligare formlerna för avrundning i Excel.

Att tänka på: Formatteringar är inte avrundningar i egentlig mening – de anger bara hur många decimaler som skall visas på skärmen. De ändrar alltså inte det underliggande värdet. Riktiga avrundningar kan bara göras via formler.

I följande video visar jag hur du arbetar med avrundningar i Excel. Nedanför videon finner du bilder med exempel på formler för avrundningar.

ROUND / AVRUNDA

Svenska Engelska Funktion
AVRUNDA ROUND Avrundar uppåt/nedåt till ett visst antal decimaler.

Detta är den vanligaste formeln för att runda av tal i Excel.

ROUNDUP / AVRUNDA.UPPÅT

Svenska Engelska Funktion
AVRUNDA.UPPÅT ROUNDUP Avrundar uppåt till ett visst antal decimaler.

Formeln ROUNDUP (AVRUNDA.UPPÅT) avrundar uppåt till ett visst antal decimaler. En variant på formeln är ROUNDDOWN (AVRUNDA.NEDÅT) som följaktligen avrundar nedåt.

CEILING / RUNDA.UPP

Svenska Engelska Funktion
RUNDA.UPP CEILING Avrundar uppåt till en multipel av ett heltal.

Med hjälp av formeln CEILING (RUNDA.UPP) kan vi avrunda uppåt till en viss multipel av ett tal. Om vi t ex sätter multipeln “2” så kommer 4.57 av avrundas uppåt till 6. Motsvarande formel för avrundning nedåt heter FLOOR (RUNDA.NED).

TRUNC / AVKORTA

Svenska Engelska Funktion
AVKORTA TRUNC Kapar talet vid en viss decimalposition.

Med hjälp av formeln TRUNC så kapar vi ett tal vid ett visst antal decimaler. Det handlar med andra ord inte om en avrundning i egentlig mening, men är ganska närbesläktad.