Först publicerad: 2009-05-19

Genvägar – Excels VBA-editor

VBA-editorn i Excel är ett centralt redskap när du spelar in, skriver och redigerar makron. Håller du på mycket med makron så är det en god idé att lära in några smarta genvägar.

Excels genvägar skiljer sig åt mellan Pc och Mac

Eftersom tangentborden för Pc och Mac skiljer sig åt så blir även kortkommandon i Excel olika beroende på datorsystem. De nuvarande texterna om kortkommandon behandlar Excel för Pc. Gällande Mac så hänvisar jag till följande utmärkta sida för kortkommandon i Excel för Mac.

Öppna/stänga VBA-editor
Öppna Excels VBA-editorALT + F11
Växla till kalkylbladetALT + F11
Stänga VBA-editornALT + F4
Arbeta med VBA-editorn
ObjektutforskarenF2
SökaF3
EgenskapsfönstretF4
Stänga fönsterCTRL + F4
Exekvera kod (Run)F5
Titta fram kodenF7
Stega sig igenom kodenF8
Exekvera fram till markörCTRL + F8
Applicera brytpunktF9
Ta bort brytpunktF9
Ta bort samtliiga brytpunkterCTRL + SHIFT+ F9