[easy_youtube_gallery id=uMK0prafzw0,8Uee_mcxvrw,HcXNPI-IPPM,JvMXVHVr72A,AIXUgtNC4Kc,K8nrF5aXPlQ,cegdR0GiJl4,L-wpS49KN00,KbW9JqM7vho ar=16_9 cols=3 thumbnail=hqdefault controls=0 playsinline=1 privacy=1 title=top wall=1 class=mySuperClass]
Först publicerad: 2009-05-19

Genvägar – Excels VBA-editor

VBA-editorn i Excel är ett centralt redskap när du spelar in, skriver och redigerar makron. Håller du på mycket med makron så är det en god idé att lära in några smarta genvägar.

Excels genvägar skiljer sig åt mellan Pc och Mac

Eftersom tangentborden för Pc och Mac skiljer sig åt så blir även kortkommandon i Excel olika beroende på datorsystem. De nuvarande texterna om kortkommandon behandlar Excel för Pc. Gällande Mac så hänvisar jag till följande utmärkta sida för kortkommandon i Excel för Mac.

Öppna/stänga VBA-editor
Öppna Excels VBA-editor ALT + F11
Växla till kalkylbladet ALT + F11
Stänga VBA-editorn ALT + F4
Arbeta med VBA-editorn
Objektutforskaren F2
Söka F3
Egenskapsfönstret F4
Stänga fönster CTRL + F4
Exekvera kod (Run) F5
Titta fram koden F7
Stega sig igenom koden F8
Exekvera fram till markör CTRL + F8
Applicera brytpunkt F9
Ta bort brytpunkt F9
Ta bort samtliiga brytpunkter CTRL + SHIFT+ F9