Först publicerad: 2009-01-22

Excelmakro-skolan: Introduktion

makroskolan-intro

  • Vill du lära dig mer om Excel och börja skapa egna Excelmakron?
  • Vill du lära dig att redigera makron skapade av andra?
  • Är du less på vissa repetitiva arbetsmoment i Excel?

I Makro-skolans videos visas hur du gör dina egna makron och program i Excel.

Steg för steg går jag i genom hur du börjar spela in makron, för att sedan visa hur du kan editera den inspelade koden för att ytterligare öka dess funktionalitet.

Övriga kurser i Excelkungens makroskola