[easy_youtube_gallery id=uMK0prafzw0,8Uee_mcxvrw,HcXNPI-IPPM,JvMXVHVr72A,AIXUgtNC4Kc,K8nrF5aXPlQ,cegdR0GiJl4,L-wpS49KN00,KbW9JqM7vho ar=16_9 cols=3 thumbnail=hqdefault controls=0 playsinline=1 privacy=1 title=top wall=1 class=mySuperClass]
Först publicerad: 2009-01-22

Excelmakro-skolan: Introduktion

makroskolan-intro

  • Vill du lära dig mer om Excel och börja skapa egna Excelmakron?
  • Vill du lära dig att redigera makron skapade av andra?
  • Är du less på vissa repetitiva arbetsmoment i Excel?

I Makro-skolans videos visas hur du gör dina egna makron och program i Excel.

Steg för steg går jag i genom hur du börjar spela in makron, för att sedan visa hur du kan editera den inspelade koden för att ytterligare öka dess funktionalitet.

Ett enkelt exempel på hur du använder dig av en så kallad checkbox i dina formulär i Excel VBA.

Övriga kurser i Excelkungens makroskola