[easy_youtube_gallery id=uMK0prafzw0,8Uee_mcxvrw,HcXNPI-IPPM,JvMXVHVr72A,AIXUgtNC4Kc,K8nrF5aXPlQ,cegdR0GiJl4,L-wpS49KN00,KbW9JqM7vho ar=16_9 cols=3 thumbnail=hqdefault controls=0 playsinline=1 privacy=1 title=top wall=1 class=mySuperClass]
Först publicerad: 2012-12-04

Makro i Excel – Tusenavdelare

Lättare att läsa.

Ett mycket enkelt Excelmakro som applicerar formatet “tusenavdelare” på valda celler. Dessutom så medger makrot alternering av inga eller två stycken decimaler.

Ett utomordentligt makro som bör ingå i varje Excelbrukares verktygslåda.

Vissa säger att det är siffror som gäller när någonting skall bedömas. Detta låter vi vara osagt, men om man nu ändå skall presentera siffror för någon annan så har man i alla fall ansvaret för att göra uppställningarna så enkla som möjligt att titta på.

Observera att tusenavdelarens utseende skiljer sig åt länder emellan. Sverige använder normalt ett mellanslag medan t ex Spanien oftast brukar punkt (men även ibland ett komma tyvärr). Vad som visas beror ytterst på en inställning i Windows och inte på Excelinstallationen i sig.

 

VBA-kod som applicerar tusenavdelare

Sub TusenAvdelare()
 Selection.NumberFormat = "#,##0.00"
End Sub

VBA-kod: alternera mellan två decimaler och ingen decimal

Sub TusenAvdelareAlternerande()
 
Dim Area As Range
Set Area = Selection
 
If Area.NumberFormat = "#,##0" Then
 Area.NumberFormat = "#,##0.00"
Else
 Selection.NumberFormat = "#,##0"
End If
 
End Sub