"> Makro som skickar Exceldata till Word

Först publicerad: 2009-06-03

Makro som skickar Exceldata till Word

Även fast Excel fungerar bra för att skapa presentationer så händer det att mottagare vill ha informationen i ett Word-dokument.

Följande makro exporterar Exceldata automatiskt till ett nytt Word-dokument. De uppgifter som exporteras är de celler på kalkylbladet som är markerade, och resultatet blir alltså ett nytt Word-dokument med Exceldatan inklistrad som en tabell.

Som ett exempel kan vi anta att du har följande tabell i Excel:

excel-till-word

Makrot som utför exporten ser ut så här:

Sub Kopiera_Excel_Till_Word()
 
'kopiera markerat område
Selection.Copy
 
'skapa nytt Word-objekt
Dim appWord As Word.Application
Set appWord = New Word.Application
With appWord
  .Visible = True
  .Activate
End With
 
'skapa det nya Word-dokumentet
appWord.Documents.Add
 
'klistra in Exceldatan
appWord.Selection.Paste
 
'förstöra Word-objektet
Set appWord = Nothing
 
End Sub

För att Excel skall kunna skapa ett Word-objekt så måste vi skapa en koppling till Words objektsamling. Detta gör du i VBA-editorn på menyn Tools – References. Följande fönster öppnas där du alltså markerar
Microsoft Word xx.x Object Library
.

excel-till-word-2

Körningen av makrot kopierar över de markerade cellerna till Word, och resultatet blir en snygg tabell i det nya Word-dokumentet.

excel-till-word-3