Först publicerad: 2010-02-12

Deklarera konstanter i Excel VBA

Konstanter i Excel VBA påminner om variabler, fast med en viktig skillnad.

Så fort en konstant är deklarerad och tilldelad ett värde så kan detta värdet inte ändras under makrokörningens gång.

Deklarering av konstanter

Vad gäller deklarering så följer syntaxen i VBA i stort sett samma mönster som för variabler.

Const constPi As Single= "3.14159"

Datatyper för konstanter

DatatypInnehåll
BooleanDiskret värde (True/False)
DateDatumformat
StringTextformat
IntegerHeltal (+/- 32.000)
LongHeltal (+/- 2.000.000)
SingleStora decimaltal
DoubleEnorma decimaltal
VariantKan innehålla vad som helst

Användningsområden för konstanter i VBA

Egentligen så kan man lika gärna använda variabler i stället för konstanter, under förutsättning att man inte ändrar värde på dessa variabler under programmets gång.

Emellertid så är det trots allt mer korrekt att använda konstanter för alla typer av fasta värden. Exempel på dessa är värdet på PI som visats ovan. Ett annat exempel är namn av olika slag, till exempel ett företagsnamn som används som textsträng i koden.