Start » Excelformler, trix och tips » Cellformat i Excel » Skapa anpassade format i Excel

Skapa anpassade format i Excel

Excel erbjuder ett stort antal fördefinierade format som du kan använda för att styra hur innehållet i Excels celler presenteras. Det finns emellertid lägen då du istället för att använda dessa förutbestämda format vill utforma egna format för dina Excelpresentationer.

Det här låter sig göras via Excels anpassade format. Dessa cellformat hittar du i dialogrutan Format – Cells (shortcut CTRL + 1).

Exempel på anpassade format – färga procentsatser

Bilden nedan visar ett exempel i ett kalkylblad där några procentsatser har fått ett anpassat talformat som tilldelar procentsatsen en viss färg beroende på om talet är positivt eller negativt. En snabb och enkel lösning som ger ett bra resultat.

excel-anpassade-format

Alternativa lösningar till Excels anpassade format

Det kan nämnas att samma effekt som i exemplet ovan kan uppnås via justering av Excels villkorade format. Anpassade format tillhandahåller emellertid en enklare (och snyggare) lösning på uppgiften. I de allra flesta fall så kan de anpassade formaten inte ersättas med villkorade format.

Exmpel på anpassade format i Excel

Nedan följer några enkla exempel på tillämpningar av de anpassade formaten.

Format Värde i cellen
Visas i cellen
#.##0,00 1245100056,2587 1.245.100.056,26
#.##0,00 62,61 62,61
0000,00 62,61 0062,61
#” “??/?? =7/2 3 1/2
##0,0E+0 100000 100,0E+3
AAAA-MM-DD 12-jan-06 2006-01-12
MMMM 12-jan-06 Januari
DDD 12-jan-06 Tor
[Blue][>0,00]0%;[Red]-[<0,00]0%; -0,14 -14%
4 kommentarer till “Skapa anpassade format i Excel”

 1. Mattias

  Hej! Om jag vill formatera celler så att det blir mm efter t ex en dimension på ett fyrkantigt rör hur skriver jag då? Alltså 10*10*1 så vill jag ha det i mm!

  // Mattias

 2. Peter

  Hej, det finns olika alternativ till att få “mm” efter siffror, här redovisas två alternativ.

  Alternativ 1: Konkatenering
  Skapa en cellformel enligt följande, och konkatenera, lägg ihop, två olika strängar i cellen enligt följande:
  I cellen skriver man: =10*10*1&” mm”

  Om du hänvisar till flera celler som räknar ut informationen, t ex
  Cell A1 = 10
  Cell B1 = 10
  Cell C1 = 1
  Cellformeln blir då: =A1*B1*C1&” mm”
  Slutresultatet blir då: 100 mm

  Förklaring: “&”-tecknet i cellen sätter ihop, konkatenerar, två strängar med information, här en beräkning samt texten ” mm”.

  Alternativ 2: Cellformatering

  1) Markera cellen som skall formateras.
  2) Öppna formathanteringen för celler, t ex kortkommando Ctrl 1.
  3) Välj fliken “Tal” och därefter [Anpassat].
  4) Markera valfritt format du kan avvara, kan dock vara på sin plats att skriva ned vilket format du tog bort ifall du vill återställa det någon gång.
  5) Skriv in: [$-41D]0,00″ mm”
  Förklaring:
  [$-41D] = betyder att man skall använda svenska språket, vilket innebär att du kan skriva saker på engelska som översätts automatiskt, under vissa förutsättningar förstås, prova olika alternativ.
  0,00 = betyder att talformatet skall vara i heltal med två decimaler.
  ” mm” = text som skall skrivas in efter talet som skall presenteras.

  Slutresultat: 100,00 mm

 3. Manda

  Hej!! Vad har fetstil för kod när man skriver sin kod? jag vill att texten ska vara blå och fet…
  Med vänlig hälsning, manda

 4. andreas

  Hej

  Jag skjuter en streckkod som ser ut som tex S123456 i en ruta men jag vill inte att S visas i rutan.

  Hur gör jag?

Lämna en kommentar