Excel, formler och makro VBA - gratis tips och hjälp


Välkommen att börja lära dig mer om Excel, formler, makron och programmering i VBA. För dig som arbetar mycket i Excel så är varje ny kunskap guld värd i och med att ditt dagliga arbete omgående underlättas.

Om du bestämt dig för att lära dig mer om Excel, makron och VBA så kan jag bara gratulera - du kommer med största säkerhet att ha nytta av dina nyförvärvade kunskaper om Excel i ditt arbetsliv.


Ett urval av de senaste artiklarna

IFERROR (OMFEL) trollar bort formlers felmeddelanden

Att dela med noll är i regel en ganska dålig idé. När en Excelformel innebär division med noll (delat med noll, noll i nämnaren) så kommer Excel att skriva ut ett felmeddelande av typen "#DIV/0!". Anledningen står att söka i det faktum...

Pivottabell i tabulär form – en enda rad per post

I normalfallet så får en pivottabell ett ganska ”hierarkiskt” utseende i och med att alla underordnade ”row labels” visas i en och samma kolumn. Följande bild visar på detta, dvs att ”Färg” hamnar direkt under ”Produkt”, i en och samma kolumn. Detta duger förstås bra i vissa...

Formel för pivottabells senaste uppdatering

Följande VBA-kod i Excel skapar en funktion som återger datum och klockslag när en pivot-tabell senast uppdaterades. Detta kan vara användbart t ex när man har automatisk uppdatering avslagen. Angående uppdateringar av dessa tabeller kan du läsa mer på Uppdatera Pivottabeller...

Veckonummer i Excel

I Sverige är vi ju ivriga användare av veckonummer, och vi konfronteras alla dagligen med uttryck av typen ”jag skall ha semester vecka 27” och så vidare. Förhållningssättet till veckonummer skiljer sig åt i världen, dels huruvida veckonummer överhuvud taget används, men också...

Ökande bokstäver via formel i Excel

Det händer ibland att jag behöver skapa en ”alfabetisk serie” över en rad kolumner i Excel. Till exempel att det, som i bilden nedan, skall stå ”V” i cell B2, i cell C2 ”W” osv. Den vanligaste anledningen till detta är att jag behöver använda formeln INDIRECT...