[easy_youtube_gallery id=uMK0prafzw0,8Uee_mcxvrw,HcXNPI-IPPM,JvMXVHVr72A,AIXUgtNC4Kc,K8nrF5aXPlQ,cegdR0GiJl4,L-wpS49KN00,KbW9JqM7vho ar=16_9 cols=3 thumbnail=hqdefault controls=0 playsinline=1 privacy=1 title=top wall=1 class=mySuperClass]
Först publicerad: 2012-02-13

Formeln INFO – information om Excel

Formeln INFO ger oss möjlighet att via formler direkt i kalkylbladet återge viss information kring Excel och aktuell dator, som t.ex. vilken Excelversion användaren för ögonblicket brukar sig av.

Svenska
Engelska
Funktion
INFO
INFO
Återger information kring arbetsbok, Excel samt operativsystem.

Formeln INFO – exempel

 

Tänk på att formeln INFO inte uppdaterar sig själv med automatik (dvs en “icke-volatil” formel). Uppdatering kan göras t ex via funktionstangenten F9.

Angående “release”: Olika Excelversioner genom åren

Excel för Windows

År Version Namn
1987 2.0 Excel 2.0 for Windows
1990 3.0 Excel 3.0
1992 4.0 Excel 4.0
1993 5.0 Excel 5.0
1995 7.0 Excel for Windows 95
1997 8.0 Excel 97
1999 9-0 Excel 2000
2001 10.0 Excel 2002
2003 11.0 Excel 2003
2007 12.0 Excel 2007
2010 14.0 Excel 2010
2013 15.0 Excel 2013
2016 16.0 Excel 2016

Excel för Mac

År Version Namn
1985 1.0 Excel 1.0
1988 1.5 Excel 1.5
1989 2.2 Excel 2.2
1990 3.0 Excel 3.0
1992 4.0 Excel 4.0
1993 5.0 Excel 5.0
1998 8.0 Excel 8.0 (Office 98)
2000 9.0 Excel 9.0 (Office 2001)
2001 10.0 Excel 10.0 (Office v. X)
2004 11.0 Excel 11.0 (Office 2004)
2008 12.0 Excel 12.0 (Office 2008)
2011 14.0 Excel 14.0 (Office 2011)
2015 15.0 Excel 15.0 (Office 2016)